W zakładce Grafik pracy dostępny jest  Okres: "Dzień".
Widok ten jest szczególnie przydatny, kiedy chcesz planować grafik pracy, jednocześnie śledząc przebieg dnia na osi czasu.  

Kliknij i przeciągnij myszką w tabeli, aby dodać zmianę dla wybranego pracownika.

Czy odpowiedź na Twoje pytanie została przesłana?