Godziny nocne

Karta pracownika i wypłaty - Ustawienia - Godziny nocne

Eliza Morawska avatar
Napisane przez Eliza Morawska
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Praca w godzinach nocnych według Kodeksu pracy to 8 godzin pracy pomiędzy 21:00 a 7:00. Godziny te dokładnie powinny zostać opisane w Regulaminie pracy spisanym w zakładzie pracy.


W celu ustawienia ewidencji godzin wraz z godzinami nocnymi w zakładce Karta Pracownika lub Wypłaty przejdź do sekcji ustawień klikając na  Opcje >>> Ustawienia


W pozycji Godziny nocne w przedziale należy wpisać zakres godzin,
w których liczone będą godziny nocne (np.: 23:00-07:00)


Aby wyświetlać zestawienie godzin nocnych sekcji Karta pracownika i Wypłaty, należy włączyć wyświetlanie kolumny Godziny nocne,
tak jak jest to pokazane na zrzucie ekranu poniżej:

Po włączeniu tej opcji, zestawienie będzie wyświetlane w sposób pokazany poniżej:


Kliknij tutaj aby znaleźć więcej przydatnych artykułów na temat obsługi Kadromierza.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?