Obecności pracowników zbierane z modułu rejestracji czasu pracy (RCP) bez przypisanych zmian w grafiku pracy na liście obecności są oznaczone kolorem pomarańczowym. 

W celu prawidłowego zapisania obecności w ewidencji godzin pracownika niezbędne jest ich zatwierdzenie.

Przed zatwierdzeniem w Karcie pracownika dana obecność będzie wyświetlana z adnotacjami "Brak przypisanej zmiany" w rubryce Stanowiska oraz "Brak danych" w rubryce Stawka.

Zatwierdzanie obecności

  • Zatwierdzone obecności automatycznie są wpisywane w grafik pracy jako zmiany opublikowane.

Po zatwierdzaniu i publikacji w Karcie pracownika dane wyświetlą się prawidłowo.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?