Z pomocą platformy Kadromierz możesz zaplanować harmonogram pracy dosłownie jednym kliknięciem!
Funkcja automatycznego planowania grafiku pracy generuje harmonogram według założeń, które definiuje się poprzez szablony, odzwierciedlające zapotrzebowanie na personel w poszczególne dni tygodnia.
Informację o tej funkcjonalności znajdziesz również na naszym blogu.

Dowiedz się jak zaplanować automatycznie grafik pracy oglądając 🎥 video instrukcje lub 📖czytając instrukcję poniżej.


🎥 Video instrukcja


📖 Instrukcja

Tworzenie szablonów grafiku pracy

Aby automatycznie zaplanować grafik pracy w pierwszej kolejności należy zdefiniować szablon. Automat będzie z niego pobierał informację o zapotrzebowaniu na personel w poszczególne dni.
Możesz tworzyć wiele szablonów w zależności np. od natężenia ruchu w Twojej firmie. Każdy szablon powinien zostać zaplanowany dla wybranej lokalizacji oraz stanowisk, które w niej pracują.

 • Przejdź do zakładki Grafik pracy

 • Wybierz "Widok szablonów". 

 • Kliknij "Dodaj nowy szablon" w menu strony, następnie wpisz nazwę szablonu i zatwierdź przyciskiem "Dodaj"  

 • Dla wybranych stanowisk dodaj zmiany w taki sam sposób jak przy tworzeniu grafiku. Określi godziny pracy, dni tygodnia oraz liczbę pracowników pracujących na danej zmianie. 

Wskazówka

Jeżeli obawiasz się, że na wyznaczonej zmianie zostaną dobrani pracownicy na jednym stanowisku z nieodpowiednimi kwalifikacjami, zastanów się jak poprzez Stanowiska zdefiniować rolę pracowników. Na przykład, jeżeli nie chcesz, aby na jednej zmianie pracowała dwójka mniej wyszkolonych kelnerów, podziel to stanowisko na Kelner młodszy oraz Kelner starszy, a następnie zdefiniuj osobne zmiany dla tych dwóch stanowisk. Zapisz zaplanowany szablon oraz nadaj mu odpowiednią nazwę, klikając w lewym górnym rogu przycisk Zatwierdź  

 • Dla utworzonego szablonu możesz podejrzeć statystyki czasu pracy dla poszczególnych stanowisk lub wszystkich razem. 

Planowanie grafiku pracy według szablonu

Algorytm planując grafik pracy, przydzieli zmiany pracownikom, uwzględniając:

 • Dostępność pracownika

 • Przepisy Kodeksu Pracy (jeżeli są włączone dla Twojego konta)

W celu zaplanowania grafiku pracy według szablonu, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:

 • zmień widok na "Widoku zmian"

 • kliknij "Generuj grafik"

 • Wybierz szablon, według którego ma zostać zaplanowany grafik pracy

 • Gdy wyświetlany jest okres to: "Miesiąc" wybierz zakres dat, dla którego będzie generowany harmonogram. Gdy mamy okres "Tydzień" automat wygeneruje grafik dla danego tygodnia.

 • Kliknij "Dalej"

Wygenerowany harmonogram pracy może być przez Ciebie dowolnie edytowany.

Możemy również specjalnie dla Twojej firmy dodać tzw. Własne reguły pracy, czyli ograniczenia, które również zostaną uwzględnione przy automatycznym planowaniu zmian. Skontaktuj się z nami, jeżeli myślisz o dodaniu własnych reguł pracy.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?