Wszystkie kolekcje
Manager
Zakładki - Karta pracownika i Wypłaty
Ustawienia rozliczeń w sekcji Karta Pracownika oraz Wypłaty
Ustawienia rozliczeń w sekcji Karta Pracownika oraz Wypłaty
Dowiedz się jak dostosować opcje rozliczeń do każdego scenariusza
Kamil Michułka avatar
Napisane przez Kamil Michułka
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Cześć! 👋

W tym artykule znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące opcji rozliczeń dostępnych w sekcjach "Karta pracownika" i "Wypłaty"

Spis treści

Jak zmienić opcje rozliczeń


W sekcji Karta pracownika lub Wypłaty kliknij Opcje >>> Ustawienia:

Okno ustawień zawiera szereg opcji,

które są szczegółowo opisane w dalszej części artykułu.

Sposób rozliczenia


Opcja ta pozwala na wybranie czy chcemy dane interpretować na podstawie samego planu harmonogramu pracy albo biorąc pod uwagę faktycznie zrealizowany czas pracy.

Dostępne tam opcje to:

(Poniższe przykłady zakładają grafik pracownika w godzinach 8:00-16:00
i jego faktyczną realizację 7:30 - 16:30)

 • Czas pracy - rozliczenie wg całkowitego czasu pracy

 • Grafik pracy - rozliczenie wg harmonogramu bez brania pod uwagę czasu obecności/realizacji

 • Czas pracy bez wcześniejszego przyjścia - rozliczenie wg całkowitego czasu pracy z pominięciem realizacji przed zaplanowanym czasem pracy

 • Z harmonogramu/z rcp - rozliczenie wg całkowitego czasu pracy z pominięciem realizacji przed i po zaplanowanym czasie pracy

Format czasu

Opcja ta pozwala na zmianę formatu czasowego:

 • Dziesiętny

 • Godzinowy

 • Godzina dydaktyczna

Poniżej zobrazowane jest kilka przykładowych wymiarów godzinowych wyświetlonych po wybraniu odpowiednich opcji rozliczeń:

Godziny nocne

Opcja ta pozwala na ustawienie przedziału godzin nocnych w Twoim zakładzie pracy. Wpłynie to potem między innymi na interpretacje nadgodzin występujących w tych przedziałach.

Standardowy przedział godzinnych nocnych wg standardowych reguł kodeksu pracy to godziny 21:00 - 05:00.
Jednakże w regulaminie zakładu pracy można określić inny, 8-godzinny przedział godzin nocnych, np. 23:00 - 07:00

Przerwy

Dzięki tej opcji możesz ustalić, jak system ma interpretować przerwy w czasie pracy. Dostępne są tam 3 różne warianty tej opcji:

 • Uwzględnij czas przerw: nie - przerwy nie są w ogóle brane pod uwagę przy rozliczeniach. Czas przerw wciąż będzie widoczny w odpowiedniej kolumnie, ale nie będzie wpływać na posumowanie czasu pracy.

 • Uwzględnij czas przerw: tak - opcja ta pozwala na ustawienie "tolerancji przerw", np. na 30 minut. W takiej sytuacji, gdy pracownik zarejestruje w ciągu pracy 40 minut przerwy, różnica między tym czasem, a tolerancją wyniesie 10 minut, w efekcie odejmując te 10 minut od całkowitego przepracowanego w ciągu dnia czasu pracownika.

 • Uwzględnij czas przerw: stały - opcja ta pozwoli na ustawienie stałego czasu przerw, który zawsze będzie odejmować stały przedział czasowy (np. 60 minut) od całkowitego czasu pracy pracownika.
  Przydaje się do do przypadku, gdy planujemy pracownikowi np. czas pracy 10:00 - 19:00 i chcemy, aby godzinna przerwa pracownika nie była wliczana do całkowitego czasu pracy.

Opcje zaokrąglenia czasu pracy

Opcje te pozwolą na ustalenia zaokrąglenia całkowitego czasu pracy lub też osobo godzin rozpoczęcia i zakończenia obecności.

Zaokrąglenie (całkowitego) czasu pracy

W tym miejscu ustalisz opcję zaokrąglenia dla całkowitej sumy przepracowanych godzin w ciągu zmiany.

Przykład:

Zaokrąglenie od/do

Opcja ta umożliwia ustawienie oddzielnych zaokrągleń dla czasu rozpoczęcia i zakończenia zmiany.

Przykład:

Tolerancja wejścia przed czasem/wyjścia po czasie


Opcja ta pozwoli Ci na poprawne rozliczenie pracownika w sytuacji, gdy czas pracy rejestrowany jest np. 15 min przez zaplanowanym grafikiem (pracownik przebiera się i przygotowuje do pracy)


Jak to opcja działa w praktyce, zobrazowane jest to na poniższym przykładzie:

 • Pracownik miał zaplanowany grafik w godzinach 08:00 - 16:00

 • Zarejestrowany przez niego czas pracy to 7:45 - 16:25

 • (rozpoczęcie 15 minut przed i 25 minut po zaplanowanym czasie)

W tym przypadku, bez włączonych opcji tolerancji, system policzy czas pracy o 40 minut dłuższy niż zaplanowany:

Ustawiamy czas tolerancji dla wejścia i wyjścia na 20 minut:

Godzina rozpoczęcia znalazła się w obrębie tolerancji i system zaokrąglił ten czas do zaplanowanego, natomiast godzina wyjścia przekroczyła obręb tolerancji i tu już system nie zredukował czasu.

Ustalmy teraz wartości tolerancji na 30 minut:

Teraz obie pory rozpoczęcia i zakończenia obecności mieszczą się w obrębie tolerancji, więc system zaokrąglił obie godziny do zaplanowanego czasu:

📚 Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zachęcam do przeczytania poniższych artykułów:

 • Edycja obecności - dowiedz się, w jaki sposób dodawać i korygować obecności pracowników

 • Bonus - dowiedz się, w jaki sposób wprowadzić pracownikowi bonus

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?