Ewidencja godzin pracy przedstawiona jest dla jednego pracownika - Karta Pracownika lub jako sumaryczne podsumowanie - Wypłaty. Dane wyświetlane są dla wyznaczonego widoku, okresu, lokalizacji czy stanowiska.

Dostęp do "Ustawień" jest w zakładce Karta Pracownika oraz Wypłaty.
W tym miejscu dostosujesz preferencje liczenia godzin pracy do reguł funkcjonujących w swojej firmie. 

Wyjaśnienie ustawień:

Rozliczenie:

 • Czas pracy - liczony jest z listy obecności, godziny wejścia/wyjścia pobierane są bezpośrednio za modułu RCP (rejestracji czasu pracy) 

 • Czas pracy bez wczesnego przyjścia - liczone są godziny wejścia/wyjścia pracowników nie uwzględniając przyjścia przed planowaną godziną rozpoczęcia zmiany. Czyli godzina wejścia to początek zaplanowanej zamiany, wyjście to godzina zarejestrowana w module RCP.

 • Grafik pracy - liczone są godziny według harmonogramu.

Godziny nocne:

 • Ustawienia przedziału godzin nocnych obowiązujących w Twoje firmie.

 • Czas przepracowany w tym przedziale będzie wyszczególniony w kolumnie "Godziny nocne".

 • Przykład: "Suma godzin" = 15 h; "Godziny nocne" = 2 h 30 min; Czyli w danym okresie pracownik przepracował 15 godzin w tym 2 godziny i 30 minut było Godzinami nocnymi.

Przerwy:

Ustawienia związane z rozliczaniem przerw w pracy.

 • Odliczanie: Nie - przerwy nie będą brane  pod uwagę przy rozliczeniu

 • Odliczanie: Tak - na suwaku "tolerancja" ustawiamy jaki czas przerwy jest wliczony do wypłaty. Czas spędzony przez pracownika po wyżej "tolerancji" nie będzie liczony do sumy przepracowanych godzin.

 • Odliczanie: Stały czas - suwakiem"czas przerwy"  ustawiamy ile minut przerwy jest każdorazowo odliczane od dniówki

Zaokrąglanie:

 • W Kadromierzu możliwe jest zastosowanie oddzielnych reguł zaokrąglania dla czasu wejścia (Od) oraz wyjścia (Do). Wybierz najbardziej odpowiadającą Tobie konfigurację.

Tolerancja wejścia/wyjścia przed czasem

 • Ustawienie granicy czasu, w której rejestracja wejścia/wyjścia będzie równana do ustalonej godziny w harmonogramie.

 • Jeżeli ustawisz np. 15 minut w kolumnie „Od”, wtedy gdy pracownik przyjdzie np. 10 minut przed czasem, do rozliczenia będzie brana godzina zaplanowanego przyjścia z grafiku. Jeżeli przyjdzie 16 minut wcześniej, wtedy ten czas zostanie doliczony zgodnie z ustawieniami zaokrąglenia.

 • Przykład: Pracownik miał zaplanowaną zmianę w godzinach 9:00-17:00, a przyszedł do pracy o godzinie 7:30. W firmie pracownicy mają 45 minut na przebranie się i przygotowani do pracy. Jeżeli pracownik przyjdzie wcześniej niż 45 minut, oznacza to, że został wcześniej wezwany do pracy.
  Jeżeli tolerancja wczesnego przyjścia zostanie ustawiona na 45 minut, to dopiero, jeśli pracownik przyjdzie wcześniej niż 45 min przed zaplanowaną godziną w grafiku,  jego czas zostanie policzony. W innym wypadku czas rozpoczęcia zmiany zostanie wyrównany do godziny z harmonogramu. Czyli gdy przyjdzie o 8:20 (40 minut przed czasem), godziną przyjścia będzie 09:00. 

Czy odpowiedź na Twoje pytanie została przesłana?