Usuwanie zaplanowanych już zmian może być wykonane pojedynczo lub grupowo na kilka sposobów.

Usuwanie pojedynczej zmiany

Zmiany z nieaktywnej lokalizacji można usuwać tylko pojedynczo.

Grupowe usuwanie zmian

Ważne jest, by pamiętać, że wszystkie grupowe działania dotyczą ustawionego aktualnie widoku.

  • usuwanie zmian wybranego pracownika lub pracowników 

  • usuwanie zamian w wybranych dniach

  • "Wyczyść bieżący widok" - usuwa wszystkie zamiany w aktualnie ustawionym widoku

Zobacz też:
Dodawanie zmian w grafiku pracy
Ustawienia widoku

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?