Procedura dodania obecności, która nie była zaplanowana oraz nie została zarejestrowana w module RCP, odbywa się w dwóch etapach.

Dodanie zmiany w grafiku pracy

  • żeby w zakładce Lista Obecności pojawił się pasek obecności danego pracownika, konieczne jest dodanie zmiany w Grafiku pracy. Ramy czasowe tej zmiany powinny pokrywać się z uzupełnianą obecnością.
  • obecność pojawi się na liście ze statusem w kolumnie Szczegóły - "Nieobecność"

Edycja obecności

  • po kliknięciu w czerwony pasek obecności, dodajemy obecność podając godzinę rozpoczęcia i zakończenia  zmiany. 

Zobacz też:
Lista obecności z RCP
Edycja obecności
Dodawanie zmian w grafiku pracy

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?