Po kliknięciu na wybraną zmianę lub obecność w prawym górnym rogu widoczna jest ikona "Historii edycji". Kryje się pod nią lista dokonanych na niej modyfikacji wraz z informacjami kto, co i kiedy.

Historia zawiera następujące dane:

  • data i godzina dokonanej modyfikacji

  • Imię i nazwisko osoby dokonującej zmianę

  • szczegóły dokonanej modyfikacji

Lista obecności:
Rozróżnienie między obecnością rozpoczętą przez pracownika w module RCP (rejestracji czasu pracy) na tablecie, a ręcznie wpisaną w zakładce Lista obecności.

  • Obecność rozpoczęta przez pracownika 

  • Obecność rozpoczęta na Liście obecności

Swobodnie przeglądaj historie edycji zmian oraz obecności i śledź dokonywane modyfikacje, a następnie podziel się z nami swoją opinią przez Intercom.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?