Informację zbierane z grafiku pracy, ewidencji godzin oraz listy obecności są przez aplikację wyświetlane w formie czytelnych wykresów. Statystyki są prowadzone w czasie rzeczywistym, daje to możliwość wglądu w bieżącą sytuację oraz w dowolnie wybranym przez nas okresie.

Wyjaśnienie funkcjonalności:

  • Górny panel ustawiania widoku - daje możliwość dostosowania wyświetlanych wartości do naszych potrzeb. Możemy zmieniać okres, lokalizację, czy stanowiska, które nas interesują.  
  • Obecnych w pracy – ilość kadry pracującej w danym okresie
  • Koszty realne | zaplanowane – stosunek poniesionych kosztów pracowniczych do zaplanowanych 
  • Godziny pracy realne | zaplanowane – stosunek pomiędzy zaplanowanymi godzinami a realnie przepracowanymi.

  • Wykres Realne | Zaplanowane – graficzne przedstawienie stosunków czasu lub kosztów między realnymi a zaplanowanymi. 
  • Wykres Porównanie Stanowisk - również z możliwości zmiany między czasem i kosztem.
  • Informacje na temat frekwencji - Obecności, spóźnienia, nieobecności, współczynnik frekwencji.
  • Słupkowy wykres - wykres frekwencji w wybranym okresie.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?