Raporty

Raporty - objaśnienie informacji zawartych w zakładce

Eliza Morawska avatar
Napisane przez Eliza Morawska
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Informację zbierane z grafiku pracy, ewidencji godzin oraz listy obecności są przez aplikację wyświetlane w formie czytelnych wykresów. Statystyki są prowadzone w czasie rzeczywistym, daje to możliwość wglądu w bieżącą sytuację oraz w dowolnie wybranym przez nas okresie.

Wyjaśnienie funkcjonalności:

  • Górny panel ustawiania widoku - daje możliwość dostosowania wyświetlanych wartości do naszych potrzeb. Możemy zmieniać okres, lokalizację, czy stanowiska, które nas interesują.  

  • Obecnych w pracy – ilość kadry pracującej w danym okresie

  • Koszty realne | zaplanowane – stosunek poniesionych kosztów pracowniczych do zaplanowanych 

  • Godziny pracy realne | zaplanowane – stosunek pomiędzy zaplanowanymi godzinami a realnie przepracowanymi.

  • Wykres Realne | Zaplanowane – graficzne przedstawienie stosunków czasu lub kosztów między realnymi a zaplanowanymi. 

  • Wykres Porównanie Stanowisk - również z możliwości zmiany między czasem i kosztem.

  • Informacje na temat frekwencji - Obecności, spóźnienia, nieobecności, współczynnik frekwencji.

  • Słupkowy wykres - wykres frekwencji w wybranym okresie.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?