Pracownicy w platformie Kadromierz mają możliwość zgłoszenia do wymiany "1 do 1" zaplanowanej już zmiany. Rolą menadżera podczas wymiany jest odrzucenie lub zaakceptowanie jej, a w przypadku gdy chęć przejęcia zmiany wyraziło więcej osób, podjęcie decyzji komu zostanie przydzielona. 

  • Przydzielenie zmiany zgłoszonemu pracownikowi

  • Przydzielenie zmiany dowolnemu pracownikowi - menadżer ma możliwość przypisania zgłoszonej do wymiany zmiany dowolnemu pracownikowi z odpowiadającym stanowiskiem wybierając go z rozwijanej listy "Pozostali pracownicy"

Jak wygląda zgłaszanie zmiany do wymiany ze strony pracownika, możesz przeczytać w artykule:

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?