Gdy w twojej organizacji pracy konieczne jest, by pracownik miał w grafiku więcej niż jedną zmianę danego dnia, dopisz koleją, klikając znak ' + '. Pojawia się on z prawej strony, po najechaniu kursorem na zaplanowaną zmianę.

  • Zmiany nie mogą na siebie nachodzić. Można w ten sposób dodać prawie dowolną liczbę zmian jednego dnia (maksymalnie 720).

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?