W wielu przypadkach układanie harmonogramu jest łatwiejsze, gdy wiersze w tabeli grafiku są ułożone stanowiskami, a w kolumnie dnia dodajemy zmianę konkretnemu pracownikowi. Przejście do takiego układu następuje po zmianie widoku na  "Widok stanowisk"

  • Dodawanie zmian - podczas wyboru pracowników z listy dostępność jest widoczna obok nazwiska.

Zobacz też:
Grafik pracy - jak dodać więcej niż jedną zmianę tego samego dnia
Grafik pracy - Tryb wyświetlania: Zmiany - dodawanie zmian
Grafik pracy - Tryb wyświetlania: Dostępności
Moja firma - stanowiska

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?