W wielu przypadkach układanie harmonogramu jest łatwiejsze, gdy wiersze w tabeli grafiku są ułożone stanowiskami, a w kolumnie dnia dodajemy zmianę konkretnemu pracownikowi. Przejście do takiego układu następuje po zmianie widoku na  "Widok stanowisk"

  • Dodawanie zmian - podczas wyboru pracowników z listy dostępność jest widoczna obok nazwiska.

Czy odpowiedź na Twoje pytanie została przesłana?