Przy rejestracji obecności w module RCP urządzenie może wykonać zdjęcie pracownikowi wpisującemu PIN lub używającemu kodu QR.
Wykonane zdjęcia są widoczne dwóch zakładkach:

  • Lista obecności 
  • Karta pracownika

Uwaga:
W celu włączenie foto-rejestracji na swoim koncie konieczny jest kontakt z obsługą platformy Kadromierz

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?