Przy rejestracji obecności w module RCP urządzenie może wykonać zdjęcie pracownikowi wpisującemu PIN lub używającemu kodu QR.
Wykonane zdjęcia są widoczne dwóch zakładkach:

  • Lista obecności 

  • Karta pracownika

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?