Karta pracownika

Karta pracownika - opis ewidencji

Eliza Morawska avatar
Napisane przez Eliza Morawska
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Prowadzenie karty ewidencji czasu pracy zatrudnionych osób to podstawowy obowiązek każdego pracodawcy. W Twoim Kadromierzu dokumentacja ta tworzona jest automatycznie. Karta pracownika wyświetla dane dla jednej osoby na raz, które w dowolnym momencie możesz przygotować do druku lub wyeksportować do plików PDF, XLS, CSV.

Opis elementów zakładki "Karta pracownika".

 • Górny pasek nawigacji - służy do ustawiania jakie dane będą wyświetlane w tabeli. Możesz ustawić dowolny okres, filtrować dane lokalizacji, wybierać interesujące Cię kolumny.

 • Eksport do pliku oraz Ustawiania rozliczeń znajdują się w menu opcji, zlokalizowanym prawym górnym rogu. 

 • Klikniecie ikony ołówka w kolumnie Dzień - otwiera okno Edytuj obecności i zmiany

Kolumny:

 • Dzień - dokładna data. 

 • Lokalizacja - nazwa lokalizacji

 • Od, Do - czarnym kolorem oznaczone są godziny zaplanowanej zmiany w grafiku. Kolorowe to godziny wejścia i wyjścia zapisane na liście obecności (RCP).

 • Godziny pracy - to godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy, zgodne ustawianiami rozliczeń, na podstawie których wyliczana jest suma przepracowanych godzin.

 • Stanowisko - nazwa stanowiska, na którym odbywała się dana zmiana. W tej kolumnie wyświetlana jest również nazwa wliczanego do wypłaty typu dostępności. 

 • Stawka [PLN/h] - stawka za godzinę pracy

 • Przerwy -  czas zarejestrowanej przerwy

 • Suma godzin - całkowity czas pracy z uwzględnieniem czasu przepracowanego oraz planowanych nieobecności (np. Urlop wypoczynkowy) pracownika.

 • Realizacja/Plan - zestawienie przepracowanych godzin w oparciu o zaplanowane zmiany w grafiku oraz zarejestrowane obecności bez uwzględnienia planowanych nieobecności (np. Urlop wypoczynkowy).

 • Rożnica - wynik zestawienia Realizacja/Plan

 • Godziny nocne - czas przepracowany w wyznaczonych w Ustawianiach rozliczeń godzinach nocnych. Czas ten zawiera się w sumie godzin. 

 • Bonus{PLN} - kwota przyznanego bonusu.

 • Do wypłaty{PLN] - kwota wyliczona na podstawie Stawki i Sumy godzin

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?