Prowadzenie karty ewidencji czasu pracy zatrudnionych osób to podstawowy obowiązek każdego pracodawcy. W Twoim Kadromierzu dokumentacja ta tworzona jest automatycznie. Karta pracownika wyświetla dane dla jednej osoby na raz, które w dowolnym momencie możesz przygotować do druku lub wyeksportować do plików PDF, XLS, CSV.

Opis elementów zakładki "Karta pracownika".

  • Górny pasek nawigacji - służy do ustawiania jakie dane będą wyświetlane w tabeli. Możesz ustawić dowolny okres, filtrować dane lokalizacji, wybierać interesujące Cię kolumny.
  • Eksport do pliku oraz Ustawiania rozliczeń znajdują się w menu opcji, zlokalizowanym prawym górnym rogu. 
  • Klikniecie ikony ołówka w kolumnie Dzień - otwiera okno Edytuj obecności i zmiany

Kolumny:

  • Dzień - dokładna data. 
  • Lokalizacja - nazwa lokalizacji
  • Od, Do - czarnym kolorem oznaczone są godziny zaplanowanej zmiany w grafiku. Kolorowe to godziny wejścia i wyjścia zapisane na liście obecności (RCP).
  • Godziny pracy - to godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy, zgodne ustawianiami rozliczeń, na podstawie których wyliczana jest suma przepracowanych godzin.
  • Stanowisko - nazwa stanowiska, na którym odbywała się dana zmiana. W tej kolumnie wyświetlana jest również nazwa wliczanego do wypłaty typu dostępności. 
  • Stawka [PLN/h] - stawka za godzinę pracy
  • Przerwy -  czas zarejestrowanej przerwy
  • Suma godzin - całkowity czas pracy z uwzględnieniem czasu przepracowanego oraz planowanych nieobecności (np. Urlop wypoczynkowy) pracownika.
  • Realizacja/Plan - zestawienie przepracowanych godzin w oparciu o zaplanowane zmiany w grafiku oraz zarejestrowane obecności bez uwzględnienia planowanych nieobecności (np. Urlop wypoczynkowy).
  • Rożnica - wynik zestawienia Realizacja/Plan
  • Godziny nocne - czas przepracowany w wyznaczonych w Ustawianiach rozliczeń godzinach nocnych. Czas ten zawiera się w sumie godzin. 
  • Bonus{PLN} - kwota przyznanego bonusu.
  • Do wypłaty{PLN] - kwota wyliczona na podstawie Stawki i Sumy godzin
Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?