Prowadzenie karty ewidencji czasu pracy zatrudnionych osób to podstawowy obowiązek każdego pracodawcy. W Twoim Kadromierzu dokumentacja ta tworzona jest automatycznie. Karta pracownika wyświetla dane dla jednej osoby na raz, które w dowolnym momencie możesz przygotować do druku lub wyeksportować do plików PDF, XLS, CSV.

Opis elementów zakładki "Karta pracownika".

 • Górny pasek nawigacji - służy do ustawiania jakie dane będą wyświetlane w tabeli. Możesz ustawić dowolny okres, filtrować dane lokalizacji, wybierać interesujące Cię kolumny.
 • Eksport do pliku oraz Ustawiania rozliczeń znajdują się w menu opcji, zlokalizowanym prawym górnym rogu. 
 • Klikniecie ikony ołówka w kolumnie Dzień - otwiera okno Edytuj obecności i zmiany

Kolumny:

 • Dzień - dokładna data. 
 • Lokalizacja - nazwa lokalizacji
 • Od, Do - czarnym kolorem oznaczone są godziny zaplanowanej zmiany w grafiku. Kolorowe to godziny wejścia i wyjścia zapisane na liście obecności (RCP).
 • Godziny pracy - to godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy, zgodne ustawianiami rozliczeń, na podstawie których wyliczana jest suma przepracowanych godzin.
 • Stanowisko - nazwa stanowiska, na którym odbywała się dana zmiana. W tej kolumnie wyświetlana jest również nazwa wliczanego do wypłaty typu dostępności. 
 • Stawka [PLN/h] - stawka za godzinę pracy
 • Przerwy -  czas zarejestrowanej przerwy
 • Suma godzin - całkowity czas pracy
 • Realizacja/Plan - zestawienie przepracowanych godzin z zaplanowanymi w grafiku.
 • Rożnica - wynik zestawienia Realizacja/Plan
 • Godziny nocne - czas przepracowany w wyznaczonych w Ustawianiach rozliczeń godzinach nocnych. Czas ten zawiera się w sumie godzin. 
 • Bonus{PLN} - kwota przyznanego bonusu.
 • Do wypłaty{PLN] - kwota wyliczona na podstawie Stawki i Sumy godzin
Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?