Wszystkie kolekcje
Manager
Zakładki - Karta pracownika i Wypłaty
Pierwsze rozliczenie godzin pracy w platformie Kadromierz
Pierwsze rozliczenie godzin pracy w platformie Kadromierz

Jak stworzyć pierwsze zestawienie godzin pracy oraz eksportować je do pliku.

Radek Głowaty avatar
Napisane przez Radek Głowaty
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Poniżej znajdziesz proponowaną kolejność działań wraz z instrukcją, w celu uzyskania rzetelnego podsumowania godzin pracy. 

Jeżeli na Twoim koncie jest opublikowany grafik pracy oraz rejestrowane były obecności pracowników, możesz przejść do podsumowania godzin pracy z tego okresu.

1. Sprawdzenie poprawności harmonogramu i listy obecności 

W pierwszej kolejności upewnij się, że w danym okresie poprawnie jest zaplanowany i zapisany harmonogram oraz, że uzupełnione są obecności pracowników.

2. Preferencje rozliczeń

 Jeżeli:

  • Grafik Pracy jest opublikowany w tym okresie 

  • Zamknięte są wszystkie obecności w tym okresie,

możemy przejść do ustawienia preferencji rozliczeń czasu pracy. W tym celu w zakładce Karta Pracownika wyświetl przykładową ewidencje dla dowolnej osoby.
Następnie, kliknij przycisk opcji z trzema kropkami w prawym górnym rogu ekranu i wybierz Ustawienia.

W tym oknie możesz zarządzać relacją pomiędzy godzinami z harmonogramu oraz godzinami obecności pracowników, aby np.: wyeliminować wczesne przyjścia do pracy.

Szczegółową instrukcję z objaśnieniem znajdziesz tutaj 

3. Kolumny do wyświetlenia

Jak już zostały zapisane na Twoim koncie ustawienia rozliczeń czasu pracy, możemy przejść do pierwszego podsumowania.

Aby zyskać pełny wgląd w dane z tego okresu, wybierz kolumny, które powinny zostać wyświetlone w raporcie pracownika.

4. Eksport danych dla jednego pracownika

Wyświetlone dane możesz eksportować do systemu Kadrowo-płacowego i/lub do formatu Excel oraz .PDF. 

Ponownie kliknij w przycisk opcji z trzema kropkami w linii pionowej i wybierz Eksport.

Teraz wybierz format, który Ciebie interesuje, kliknij Eksportuj, a następnie kliknij Pobierz.

5. Grupowe podsumowanie oraz eksport

W celu wyświetlenia grupowego zestawienia przepracowanych godzin, przejdź do zakładki Wypłaty.

W tym widoku wykorzystane zostaną te same ustawienia co w widoku z ewidencją godzin pojedynczego pracownika.

  • Aby pobrać grupowo zestawienie godzin pracy dla poszczególnych pracowników, zaznacz tych, którzy mają być uwzględnieni w eksporcie, a następnie kliknij Eksportu do pliku. Kadromierz wygeneruje plik .zip osobnymi rozliczeniami i dla każdego wybranego pracownika. 

  • Jeżeli dokonasz eksportu bez zaznaczenia pracowników, Kadromierz wygeneruje zestawienie zbiorcze. 

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?