Instrukcja krok po kroku, jak prawidłowo zarejestrować swoją obecność w aplikacji Kadromierz Pracownik. 

  • Uruchom aplikację 

  • Kliknij ikonę RCP

  • Sprawdź, czy wybraną masz prawidłową lokalizację

  • Kliknij zielony przycisk Rozpocznij pracę

  • Zakończ obecność klikając czerwony przycisk Zakończ pracę

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?