Rejestracja czasu pracy ze śledzeniem lokalizacji GPS jest szczególnie wykorzystywana wśród pracowników pracujących w terenie. Pozwala na dokładną weryfikację, czy pracownik rozpoczynając/kończąc pracę znalazł się w obrębie wskazanej lokalizacji.  

Funkcjonalność ta jest dostępna z poziomu aplikacji Kadromierz Pracownik.  

Aby uruchomić tę funkcjonalność dla wybranej lokalizacji postępuje według poniższych wskazówek:
 

  • Przejdź do widoku Ustawień, a następnie przejdź do zakładki Ustawienia lokalizacji
  • W sekcji Ustawienia urządzeń włącz opcję sprawdzanie współrzędnych GPS.
  • W miejscu szerokość geograficzna i wysokość geograficzna wpisz współrzędne geograficzne tej lokalizacji. Informacje możesz te sprawdzić wpisując adres lokalizacji w Google Maps.
  • Przypisz odpowiedni promień w obrębie którego pracownik będzie mógł się zalogować
  • Zapisz ustawienia.


Jeżeli pracownik zarejestruje swoje wejście lub wyjście poza zdefiniowanym promieniem dla danej lokalizacji, odpowiedni komunikat zostanie wyświetlony w widoku Lista obecności.

Poniżej znajdziesz instrukcje rejestracji wejścia/wyjścia z poziomu aplikacji mobilnej Kadromierz pracownik.

https://pomoc.kadromierz.pl/pracownik/aplikacja-mobilna/zglaszanie-obecnosci-w-aplikacji-kadromierz-pracownik

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?