Dodając zmianę w grafiku, wprowadź w polu komentarz informację, którą chcesz przekazać pracownikowi. 

Utworzony komentarz będzie dla pracownika widoczny  
w aplikacje mobilnej Kadromierz pracownik, w sekcji Grafik.

Komentarz będzie również widoczny dla pracownika w przeglądarce.

Kliknij tutaj aby znaleźć więcej artykułów dotyczących układania Grafiku.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?