Wszystkie kolekcje
Manager
Moduł rejestracji czasu pracy
Weryfikacja lokalizacji GPS podczas rejestracji obecności
Weryfikacja lokalizacji GPS podczas rejestracji obecności

Dowiedz się jak aktywować opcję śledzenia lokalizacji GPS rozpoczęcia/zakończenia czasu pracy pracowników

Eliza Morawska avatar
Napisane przez Eliza Morawska
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Aby aktywować opcję śledzenia lokalizacji GPS, należy najpierw włączyć opcję "Logowanie za pomocą aplikacji Kadromierz pracownik"
(kliknij tutaj, aby dowiedzieć się, jak to zrobić)


Następnie aktywuj opcję "Włącz sprawdzanie współrzędnych GPS",
przesuwając suwak na "TAK".

Po włączeniu opcji pojawią się dodatkowe:

  • Szerokość geograficzna

  • Długość geograficzna

  • Dopuszczalny promień (w metrach)

Dane te określają lokalizację, w której pracownik może rozpoczynać swoją obecność.

Jak sprawdzić długość i szerokość geograficzną?

Najłatwiej te dane znaleźć poprzez Google Maps: https://www.google.com/maps

Kliknij dowolny punkt na mapie. Na dole ekranu pojawi się adres miejsca oraz długość i szerokość geograficzna, którą możesz skopiować do sekcji ustawień w Kadromierzu.


Po wprowadzeniu wszystkich opcji pamiętaj, aby zapisać zmiany,
klikając "Zapisz zmiany" na samym dole sekcji ustawień:

Jak sprawdzić, czy pracownik pracuje w wyznaczonym obszarze?


Po takiej konfiguracji, gdy pracownik rozpocznie lub zakończy obecność poza wyznaczonym obszarem, w sekcji Lista obecności, przy nazwisku pojawi się ikona z ostrzeżeniem. Po kliknięciu jej zobaczysz więcej szczegółów.

Kliknięcie "Pokaż na mapie" pozwoli sprawdzić dokładną lokalizację, w której pracownik rozpoczął/zakończył pracę.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się, jak wygląda proces rozpoczynania i kończenia obecności w aplikacji mobilnej po stronie pracownika

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?