Wszystkie kolekcje
Najczęściej zadawane pytania
Najczęściej Zadawane Pytania - Kina
Najczęściej Zadawane Pytania - Kina
Sławek avatar
Napisane przez Sławek
Zaktualizowano ponad tydzień temu

W jaki sposób blokujemy możliwość zmieniania dyspozycyjności przez pracowników?

W tej chwili taką możliwość posiada użytkownik z prawami administracyjnymi konta. Właścicielami tych kont są District Managerzy. W tej chwili zespół Kadromierza pracuje nad poprawką umożliwiającą blokowanie dostępności z kont innych użytkowników. Zmiana wkrótce zostanie dodana do aplikacji. Zostaną Państwo o tym powiadomieni poprzez komunikator.

Osoby z umową o pracę mają już teraz ułożony grafik na cały miesiąc. Jak nanieść to do Kadromierza?

Aby przenieść grafik pracy pracowników na umowę o pracę do Kadromierza należy zalogować się na konto i z poziomu Sekcji Grafik Pracy uzupełnić go zgodnie z instrukcjami.

Kliknij TUTAJ aby zobaczyć artykuł o planowaniu Harmoogramu

Jeżeli w międzyczasie dojdzie do jakichś zmian w grafiku, który już został przesłany pracownikom, to czy pojawi im się powiadomienie w aplikacji/telefonie o naniesionych zmianach?

Tak System Kadromierz po zmianie grafiku i publikacji go wysyła powiadomienie do osób u których zaszły jakieś zmiany.

Jeśli osoba jest traktowana globalnie a grafiki układamy osobno dla kolejnych działów czy osoba, która dostała już zmianę na pierwszym dziale będzie automatycznie zablokowana na kolejnych?

Tak System Kadromierz nie pozwoli przydzielić zmiany osobie, która ma zamianę na innym dziale. Tak samo funkcja Automatycznego Planowania Grafiku nie przydzieli zmiany osobie która ma zmianą na innym dziale.

Jeżeli na jakiś dzień nie będziemy mieć osób dyspozycyjnych do pracy, jak system wyświetli nam tzw. brak? Czy możemy wysłać pracownikom powiadomienie, że są "zamiany do wzięcia"?

Jeżeli planujemy grafiki na podstawie wprowadzonych do Systemu szablonów, to po użyciu funkcji automatycznego planowania grafików System doda nieobsadzone zmiany w Otwarte Zmiany, które można przydzielić ręcznie do pracowników lub Otwarte Zmiany opublikować tak, aby pracownicy mogli się na nie zapisać . Jeśli planujemy zmiany ręcznie na podstawie szablonów to pierwszym krokiem jest dodanie Otwartych Zmian na podstawie szablonu według którego chcemy zaplanować pracę. Do Otwartych zmian zostanie dodane zapotrzebowanie z szablonu. Tak przygotowane Otwarte Zmiany można rozdysponować pomiędzy pracowników.

Czy można zmienić godziny pracy, jeżeli wychodzą one poza zakres dyspozycji podanej przez pracownika?

Tak można. Jeśli planujemy automatycznie to System przydzieli zamiany według dyspozycyjności. Wtedy należy dokonać korekty ręcznie. Dla przypadku ręcznego planowania wprowadzamy zmianę w godzinach w których pracownik jest potrzebny. Edycja ręczna ma zawsze priorytet.

Często kina proszą o wsparcie pracowników z innych kin w obstawieniu braków grafikowych, czy możemy udostępnić taką nieobstawioną zmianę do pracowników z poza danego kina?

Tak w tej chwili konta są tak skonfigurowane, że można to zrobić. Należałoby tylko przypisać pozwolić pracownikowi na pracę w innymi kinie przypisując mu odpowiednią lokalizację i stanowisko.

Zdarza się, że w grafiki wstawiane są zmiany na telefon lub zmiany przydzielone tylko na grupy szkolne. Takie zmiany nie są zmianami pewnymi i pracownik musi się dopytać czy będzie potrzebny w danym dniu. Czy możemy to w jakiś sposób oznaczyć przy tworzeniu grafiku?

Rozwiązaniem takiej Sytuacji jest dodanie Stanowiska – Zmiana na Telefon. Wtedy można pracownikowi przypisać zmianę z odpowiednią adnotacją np. ”Zmiana zostanie potwierdzona telefonicznie” Pracownik po publikacji grafiku z taką zamianą otrzyma powiadomienie wraz z komentarzem.

Prośba o wymianę zostanie wysłana do wszystkich pracowników w danej lokalizacji, czy tylko do dyspozycyjnych w tym samym czasie?

Tylko do dyspozycyjnych w tym samym czasie. W tej chwili nie ma jeszcze możliwości wymiany zmian gdy zmiany pracowników nachodzą na siebie.

Czy jeżeli pracownik ma kilka działów, na każdy z nich ma osobny pin, czy 1 pracownik=1 pin?

Pracownik posiada tylko 1 PIN.

Czy jeżeli pracownik ma zmianę np 10-14 na jednej lokalizacji, a od 14-20 na kolejnej, to musi podejść do tabletu, zakończyć jedną zmianę i rozpocząć kolejną?

Tak pracownik powinien zakończyć pracę na zmianie 14-20 w lokalizacji A i rozpocząć pracę na zmianę 14-20 w lokalizacji B.

Czy pracownik może "wbić" się do pracy gdy nie było go w grafiku zmian? Zdarza się, że pracownicy zamieniają się zmianami w ostatniej chwili.

Tak. Pracownik może zarejestrować swoją obecność pomimo braku zmiany. W takim wypadku, aby pracownik otrzymał wypłatę Manager musi zatwierdzić jego obecność na Liście Obecności. Zmiana taka trafi do grafiku pracownika.

Co w przypadku, kiedy zleceniobiorcy "dogadali się" z zamianą zmiany, ale nie potwierdzili tego w aplikacji?

Jeśli zamiana byłą „ustną” to manager powinien w grafiku pracowników dokonać zmian. Jeśli zmiana została zainicjowana poprzez aplikację to i tak manager decyduje o zamianie zmiany i wskazuje pracownika, który ja przejmie.

Pójście na przerwę przez pracownika - w jaki sposób zleceniobiorca będzie się na takową w systemie wpisywał?

Przerwy są rejestrowana na tablecie w taki sam sposób jak obecności pracowników. Więcej informacji można znaleźć klikając TUTAJ

Czy w przypadku spóźnienia w Liście obecności zobaczymy w systemie ile minut później pracownik zalogował się w tablecie? Czy wtedy cały pasek zmiany wyświetli się na zielono?

Spóźnienie jest widoczne w innym kolorze tak samo jak wcześniejsze wejście i wyjście z pracy oraz późniejsze wyjście. Więcej informacji można znaleźć klikając TUTAJ

Czy pracownicy mają podgląd do swoich wypracowanych godzin z danego tygodnia/miesiąca?

Tak pracownicy mogą mieć wgląd w swoje przepracowane godziny

Czy jeśli jedna osoba rozpoczyna układanie grafiku, to reszta biura widzi te prace nad nim? Czy dana osoba musi wszystko dokończyć?

Zamiany są zapisywane na bieżąco, jeśli jednak obie osoby pracują równolegle strona może wymagać odświeżenia.

Czy będzie jakaś procedura gdzie zgłaszać ewentualne problemu z Kadromierzem? W sytuacji kiedy coś nie będzie działo jak powinno?

Tak oczywiście z poziomu aplikacji dostępna jest pomoc. Kadromierz posiada wbudowany komunikator. Jeżeli potrzebujesz pomocy, napisz do nas. Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Czy wymiana zmian musi być komentowana? W sensie, czy musi być podany powód wymiany?

Nie komentarz nie jest obligatoryjny jednak zalecamy aby takie komentarze się pojawiały.

Czy możemy jakoś komentować dyspozycyjność pracownika? chodzi o to, żeby dyspozycje były zróżnicowane, a żeby nie było sytuacji, że ktoś zostawi same poranne dyspozycyjności, albo co tydzień będzie składać wolne weekendy.

Kadromierz posiada możliwość wysłania powiadomienia do konkretnej osoby z poziomy aplikacji. Dla przypadku jeśli zauważymy problem ze składaniem dyspozycyjności możemy przesłać komunikat do pracownika. Więcej informacji można znaleźć klikając TUTAJ

Jeśli pracownik zapomni że ma zmianę danego dnia, dostaje powiadomienie w aplikacji?

Pracownik w aplikacji pracowniczej ma odliczany czas do rozpoczęcia następnej zmiany.

Czy można edytować czas przerwy jeśli ktoś się nie wybił ?

Tak oczywiście. Można to zrobić z poziomu Listy Obecności, klikając w pasek obecności pracownika i w otwartym oknie wybierając Dodaj Przerwę. Więcej informacji można znaleźć klikając TUTAJ

Czy jeżeli pracownik zatrudniony na kilku działach na umowę zlecenie podał pełną dyspozycyjność w danym dniu to istnieje prawdopodobieństwo że system przydzieli mu zmiany np. Rano na kasach a popołudniu na barze?

Aby zapobiec takim sytuacjom należy zmienić warunek zatrudnienia tak aby posiadał on uzupełnione pole dobowy wymiar czasu np. na 12h. Więcej informacji można znaleźć klikając TUTAJ

Jeżeli pracownicy chcą się wymienić zmianami to wymaga to akceptacji biura? Jeżeli tak to czy otrzymują oni powiadomienie o zatwierdzeniu wymiany?

Tak wymiana zmiany wymaga zaakceptowania managera. Tak pracownik otrzymujący zmianę otrzyma powiadomienie o przypisaniu zmiany.

Czy przydzielona zmiana wbrew dostępności jest wyróżniona innym kolorem niż zielony?

Nie. Dostępność jest widoczna na grafiku w postaci małego trójkącika, po najechaniu na niego można zobaczyć godziny z dostępności.

Czy otwarte zmiany po publikacji są wyłącznie widoczne pracownikom którzy są dyspozycyjni w danym dniu czy wszystkim?

Wszyscy pracownicy widzą otwartą zmianę, jednak jeśli mają w tym czasie zmianę nie mogą się na nią zapisać otrzymując komunikat w aplikacji pracowniczej

Czy jest opcja weryfikacji kto odczytał i zapoznał się z grafikami, informacjami, bądź zmianami

Niestety na chwilę obecną Kadromierz nie posiada takiej opcji.

Czy osoba która oddała zmianę może ją ponownie odzyskać ?

Taka sytuacja wymaga ingerencji Managera, który musi ręcznie przypisać zmianę pracowników.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?