Wszystkie kolekcje
Materiały dodatkowe
Kadromierz RCP - nowa wersja aplikacji - iPad
Kadromierz RCP - nowa wersja aplikacji - iPad
Dowiedz się jak zainstalować najnowszą wersję aplikacji Kadromierz RCP na Twoim iPadzie
Kamil Michułka avatar
Napisane przez Kamil Michułka
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Aby zainstalować wersję aplikacji Kadromierz RCP, wykonaj następujące kroki:

1. Przejdź do aplikacji App Store, a następnie wyszukaj aplikacje Kadromierz RCP

2. Kliknij Aktualizuj, aby pobrać najnowszą wersję aplikacji

6. Otwórz zaktualizowaną aplikację. Powinien pojawić ekran taki jak poniżej, zawierający 6-cyfrowy kod.

KLIKNIJ TUTAJ, aby dowiedzieć się co robić dalej - jak autoryzować urządzenie,
na którym została zainstalowana nowa wersja aplikacji.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?