Aby zainstalować wersję aplikacji Kadromierz RCP, wykonaj następujące kroki:

1. Przejdź do aplikacji App Store, a następnie wyszukaj aplikacje Kadromierz RCP

2. Kliknij Aktualizuj, aby pobrać najnowszą wersję aplikacji

6. Otwórz zaktualizowaną aplikację. Powinien pojawić ekran taki jak poniżej, zawierający 6-cyfrowy kod.

KLIKNIJ TUTAJ, aby dowiedzieć się co robić dalej - jak autoryzować urządzenie,
na którym została zainstalowana nowa wersja aplikacji.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?