Co to są "Rangi" ?

Dla każdej utworzonej przez siebie roli przypisać jej rangę określającą jej hierarchię w Twojej organizacji. Ranga określana jest w przedziale 1-10, gdzie 1 oznacza rangę najniższą, a 10 najwyższą w hierarchii. Im bardziej rozbudowana struktura organizacji, tym więcej wartości odczujesz z przypisania rang do poszczególnych ról w systemie.

Przykład 👇

Struktura sieci sklepów jest podzielona na regiony. W każdym z regionów położonych jest kilka sklepów. W systemie wpisany jest użytkownik z rolą kierownik regionalny oraz kierownik sklepu. Kierownik regionalny ma wgląd do wszystkich sklepów w swoim regionie, a kierownik sklepu jedynie do swojej lokalizacji (czyli swojego sklepu).

Przypisanie do Kierownika regionalnego rangi 8, a do kierownika sklepu rangi 5 sprawi, że kierownik sklepu nie będzie mógł edytować kierownika regionalnego, ani dodać nowego użytkownika z tym kontem.

Tym samym zapobiegniesz przypadkom w których kierownik sklepu usunął z konta kierownika regionalnego lub zmienił jego dane w systemie.


Jak przypisać rangę do roli (oraz pracowników)?


Przejdź do zakładki Role w sekcji Moja firma:

Tam dodaj nową rolę (przycisk + Dodaj rolę) lub edytuj już dodaną (ikonka ołówka).
W oknie dodawania/edycji roli możesz wpisać wartość rangi (1-10) i nieco poniżej przypisać pracowników do tej roli (i rangi)

KLIKNIJ TUTAJ aby dowiedzieć się więcej na temat konfiguracji ról pracowników

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?