Wszystkie kolekcje
Pracownik
Rejestracja obecności
Metody rejestracji obecności przez pracowników
Metody rejestracji obecności przez pracowników

Rejestracja obecności w aplikacji mobilnej Kadromierz RCP, aplikacji mobilnej Kadromierz Pracownik, aplikacji Kadromierz RCP w przeglądarce

Zaktualizowano ponad tydzień temu

Cześć 👋


W tym artykule pokażę Ci wszystkie dostępne metody, za pomocą których możesz rejestrować swoją obecność.

Gwarantuję Ci, że po przeczytaniu tego artykułu zarejestrowanie obecności niezależnie od wybranej metody, nie będzie dla Ciebie żadnym problemem.

Zaczynamy! 😉

W tym artykule dowiesz się, w jaki sposób zarejestrować obecność za pomocą:

Rejestracja obecności w aplikacji mobilnej Kadromierz RCP

W aplikacji mobilnej Kadromierz RCP możesz
rejestrować obecność za pomocą kodu PIN lub kodu QR.

Swój kod PIN/QR możesz sprawdzić w każdej chwili.
W tym celu zaloguj się do aplikacji mobilnej Kadromierz Pracownik i kliknij

Profil >> Pokaż kod QR i PIN


Jeśli nie masz jeszcze ustawionego loginu,
skontaktuj się z managerem w celu udostępniania kodu PIN lub QR

Rejestracja za pomocą kodu PIN

Aby rozpocząć zmianę, wpisz swój PIN, a następnie przejdź dalej.

Kliknij Rozpocznij zmianę, aby potwierdzić rozpoczęcie obecności.

Aby zakończyć zmianę, wpisz ponownie swój PIN, a następnie przejdź dalej.

Kliknij Zakończ zmianę, aby potwierdzić zakończenie obecności.


Rejestracja za pomocą kodu QR

Aby rozpocząć zmianę, kliknij przycisk Skaner QR, aby uruchomić kamerę,
a następnie zeskanuj swój kod QR.

Kliknij Rozpocznij zmianę, aby potwierdzić rozpoczęcie obecności.

Aby zakończyć zmianę zeskanuj ponownie swój kod QR.

Kliknij Zakończ zmianę, aby potwierdzić zakończenie obecności.

Rejestracja obecności w aplikacji mobilnej Kadromierz Pracownik

Zaloguj się do aplikacji mobilnej Kadromierz Pracownik.

Aby rozpocząć zmianę, kliknij ikonkę RCP, a następnie kliknij Rozpocznij pracę.

Uwaga: Jeśli ikonka RCP nie jest widoczna po Twojej stronie w aplikacji mobilnej Kadromierz Pracownik, skontaktuj się ze swoim managerem, aby aktywować tę opcję.


Twój rejestrowany czas pracy, będzie widoczny na zielono w zakładce Pulpit.

Aby zakończyć zmianę, kliknij Zakończ pracę.

Rejestracja obecności w aplikacji Kadromierz Pracownik w przeglądarce


Uwaga: Opcja ta nie jest domyślnie aktywna, można to zrobić z poziomu konta administratora lub managera.


Zaloguj się do aplikacji Kadromierz pracownik w przeglądarce na stronie https://app.kadromierz.pl/.

Aby rozpocząć pracę, kliknij Rozpocznij zmianę.

Aby zakończyć zmianę, kliknij Zakończ pracę.


Rejestracja obecności w aplikacji Kadromierz RCP w przeglądarce

Zaloguj się do aplikacji Kadromierz RCP w przeglądarce na stronie: https://rcp.kadromierz.pl/auth/login.

Uwaga: Pierwsze logowanie musi odbyć się za pomocą loginu managera lub administratora. Po takim logowaniu, będzie się już wyświetlać tylko panel rejestracji obecności

Wybierz lokalizację, w której chcesz zarejestrować swoją obecność.

Uwaga: Jeśli na liście lokalizacji nie jest widoczna lokalizacja, w której chcesz zarejestrować swoją obecność, skontaktuj się w tej sprawie ze swoim managerem.

Aby rozpocząć zmianę, wpisz swój PIN, przejdź dalej i kliknij Rozpocznij.

Aby zakończyć zmianę, kliknij Zakończ.

📚 Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zachęcam do przeczytania poniższych artykułów:

  • Grafik pracy- dowiedz się więcej szczegółów na temat sprawdzania grafiku pracy w aplikacji Kadromierz

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?