Wszystkie kolekcje
Manager
Zmiana czasu z zimowego na letni
Zmiana czasu z zimowego na letni

Dowiedz się, jak poprawnie policzyć czas pracy nocnej zmiany w przypadku zmiany czasu z zimowego na letni.

Eliza Morawska avatar
Napisane przez Eliza Morawska
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Cześć 👋

Z 25.03 na 26.03 miała miejsce zmiana czasu z zimowego na letni,

co spowodowało rozbieżności w czasie pracy. Sytuacja ta ma miejsce tylko

w przypadku zmian nocnych.

W związku z tym przygotowałam dla Ciebie rozwiązania tej kwestii w zależności

od warunku zatrudnienia pracownika, którego to dotyczy.

Zaczynamy! 🙂


Co zastaniesz dnia 25.03 w liście obecności?

Przykład:

Pracownik w dniu 25.03 miał zaplanowaną zmianę w godzinach 23:00 - 7:00. Pomimo zarejestrowania przez pracownika obecności zgodnie z zaplanowanymi godzinami, czas pracy jest krótszy o godzinę.

Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy

o pracę

Aby poprawnie zaliczyć brakującą godzinę pracy tego dnia w przypadku pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, należy oznaczyć tę jedną godzinę jako godzina postojowa. W tym celu należy wykonać poniższe kroki: 

1️⃣ Skonfiguruj własny typ urlopu.

Przejdź do sekcji Moja firma >> Typy urlopów >> Dodaj typ urlopu.


Uzupełnij informacje zgodnie z poniższym przykładem.

2️⃣ Dodaj ten typ urlopu 25.03 przed zaplanowaną zmianą.

Przejdź do sekcji Grafik pracy, kliknij zaplanowaną zmianę i dodaj skonfigurowany

typ urlop.

❗Pamiętaj, aby jeszcze zaakceptować ten typ urlopu.

✔️ Gotowe. Przejdź do sekcji Karta pracownika i zwróć uwagę, że po wykonaniu tych czynności suma godzin tego dnia jest już liczona poprawnie jako 8h.

❗Uwaga: W sekcji Lista obecności czas pracy nadal pozostanie krótszy o godzinę. Powyższe czynności mają na celu zwrócenie poprawnej sumy godzin w sekcjach rozliczeniowych.

Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy zlecenie

Aby poprawnie zaliczyć brakującą godzinę pracy tego dnia w przypadku pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie, należy wydłużyć o godzinę zmianę w grafiku pracy, a także obecność.

1️⃣ Przejdź do sekcji Grafik pracy, edytuj godziny zmiany i opublikuj grafik,

aby zatwierdzić zmiany. 

2️⃣ Przejdź do sekcji Lista obecności i edytuj godziny obecności. 

✔️ Gotowe. Przejdź do Karty pracownika i zwróć uwagę, że po wykonaniu tych czynności suma godzin tego dnia jest już liczona poprawnie jako 8h.

Mam nadzieję, że ten artykuł był dla Ciebie pomocny. 😊

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?