Nowości

Nowe funkcje w Kadromierzu

Radek Głowaty avatar Kamil Michułka avatar
21 artykułów w tym zbiorze
Autorzy: Radek Głowaty i Kamil Michułka

Autoryzacja urządzenia z RCP

Jak autoryzować aplikację RCP w panelu urządzeń. Gdzie należy wprowadzić kod urządzenia.
Kamil Michułka avatar
Autor: Kamil Michułka
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Automatyczne planowanie grafiku - maksimum/minimum dni pracy z rzędu

Dowiedz się, jak przy automatycznym generowaniu grafiku ustawić maksymalną/minimalną ilość dni pracy z rzędu
Kamil Michułka avatar
Autor: Kamil Michułka
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Panel zarządzania rolami: uprawnienia i restrykcje użytkowników

Dowiedz się jak zablokować dostęp do poszczególnych sekcji poszczególnym pracownikom lub grupie pracowników
Kamil Michułka avatar
Autor: Kamil Michułka
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Dodawanie dostępności pracownika - restrykcje

Kamil Michułka avatar
Autor: Kamil Michułka
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Wysyłanie powiadomień do pracowników

Dowiedz się jak wysłać do wybranych pracowników powiadomienia
Kamil Michułka avatar
Autor: Kamil Michułka
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Nowy filtr - Warunki zatrudnienia

Kamil Michułka avatar
Autor: Kamil Michułka
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Eksport absencji i urlopów do programu Comarch Optima

Dowiedz się jak wyciągnąć dane na temat absencji i urlopów, a następnie przekazać je do programu Comarch Optima.
Kamil Michułka avatar
Autor: Kamil Michułka
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Notatki do dnia w grafiku pracy

Dowiedz się jak dodawać notatki do dnia w grafiku pracy
Kamil Michułka avatar
Autor: Kamil Michułka
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Powiadomienia o potwierdzeniu obecności w aplikacji Kadromierz Pracownik

Dowiedz się jak otrzymywać notyfikacje o zatwierdzeniu rozpoczęcia i zakończenia pracy
Kamil Michułka avatar
Autor: Kamil Michułka
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Komentarze do zmian widoczne w aplikacji Kadromierz Pracownik

Dodaj komentarz do zmiany aby przekazać pracownikowi dodatkowe informacje
Kamil Michułka avatar
Autor: Kamil Michułka
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Prognozowany grafik pracy

Importuj prognozowany grafik i porównaj planowany grafik do planu
Radek Głowaty avatar
Autor: Radek Głowaty
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Raport dobowy przepracowanych godzin

raport dobowy ewidencji przepracowanych godzin
Radek Głowaty avatar
Autor: Radek Głowaty
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Szczegóły obecności

Kosmetyczne poprawki w widoku lista obecności
Radek Głowaty avatar
Autor: Radek Głowaty
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Zapisz aktualny grafik jako szablon

Grafik pracy - zapisywanie przygotowanego grafiku pracy jako szablonu tygodniowego zapotrzebowania na kadrę.
Kamil Michułka avatar
Autor: Kamil Michułka
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Liczba pracowników w wybranych godzinach harmonogramu

Graficzny wykres ilości pracowników w wybranych godzinach pracy
Radek Głowaty avatar
Autor: Radek Głowaty
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Dni wolne i święta

Grafik pracy - oznaczenie w tabeli dni ustawowo wolnych oraz świąt
Kamil Michułka avatar
Autor: Kamil Michułka
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Realizacja vs. plan

Karta pracownika i wypłaty - kolumna Realizacja / Plan oraz Różnica
Kamil Michułka avatar
Autor: Kamil Michułka
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Nowy pasek nawigacji

Ustawienia widoku danych za pomocą górnego paska nawigacji
Kamil Michułka avatar
Autor: Kamil Michułka
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Historia edycji zmian i obecności

Podgląd historii edycji zmian w grafiku i obecności na liście obecności
Kamil Michułka avatar
Autor: Kamil Michułka
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Kadromierz RCP

Kadromierz RCP - aplikacja mobilna do rejestracji czasu pracy na urządzenia z systemem Android
Kamil Michułka avatar
Autor: Kamil Michułka
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Aplikacja dla pracownika

Aplikacja mobilna dla pracownika na urządzenia mobilne z systemem iOS oraz Android
Kamil Michułka avatar
Autor: Kamil Michułka
Zaktualizowano ponad tydzień temu