W Kadromierzu dodaliśmy nową zakładkę - Role, w sekcji Moja firma.

W tej zakładce możesz określić restrykcje dla grupy pracowników/managerów i zablokować dla nich dostęp do poszczególnych sekcji, np. do Grafiku pracy lub sekcji Wypłaty i Karta pracownika.


Przejdź do sekcji Moja firma i wybierz zakładkę Role:

W sekcji tej możesz zobaczyć jakie domyślne "dostępy" mają standardowo pracownicy z uprawnieniami managerskimi i bez nich. Pierwsze dwie kolumny nie są edytowalne.

Aby dodać nowy "zestaw uprawnień/restrykcji", kliknij + Dodaj rolę .
Następnie wpisz nazwę roli i zaznacz opcję "Manager" na TAK.
Jeśli zostawisz opcję na NIE, liczba restrykcji do wyboru będzie znacząco ograniczona.

Kliknij Przypisani pracownicy, aby dodać/edytować listę pracowników, których te restrykcje będą dotyczyć.

Po kliknięciu Dodaj, nowa "rola" wyświetli się w osobnej kolumnie. Zaznacz poszczególne opcje, do których dana grupa pracowników będzie mieć dostęp i kliknij "Zapisz role" aby potwierdzić.

Gotowe. Od teraz wybrana przez Ciebie grupa pracowników będzie miała zablokowany dostęp do sekcji/opcji, które nie zostały zaznaczone w kolumnie.




Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?