Manager

Centrum pomocy dla menadżera.

Radek Głowaty avatar Kamil Michułka avatar Eliza Morawska avatar +1
75 artykułów w tym zbiorze
Autorzy: Radek Głowaty, Kamil Michułka i Eliza Morawska oraz 1 inny
Konfiguracja konta - Moja firma

Ewidencja czasu pracy z poziomu pracownika

Dowiedz się jak włączyć opcję pozwalającą Twoim pracownikom samodzielne uzupełnianie godzin pracy.
Kamil Michułka avatar
Autor: Kamil Michułka
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Import danych firmowych do Kadromierza

Dowiedz się jak importować dane swojej firmy i pracowników do systemu Kadromierz
Kamil Michułka avatar
Autor: Kamil Michułka
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Rangi - ustawianie hierarchii uprawnień pracowników

Dowiedz się jak przydzielić rangi do ról i pracowników aby nadać im różne poziomy dostępów i uprawnień.
Kamil Michułka avatar
Autor: Kamil Michułka
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Lokalizacje

Moja firma - lokalizacje
Kamil Michułka avatar
Autor: Kamil Michułka
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Stanowiska

Moja firma - stanowiska
Kamil Michułka avatar
Autor: Kamil Michułka
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Godziny pracy

Moja firma - godziny pracy. Domyślne godziny pracy, dzięki nim automatycznie uzupełnisz przedział godzinowy dodanych zmian.
Kamil Michułka avatar
Autor: Kamil Michułka
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Pracownicy

Moja firma - dowiedz się jak dodać i edytować profil pracownika
Eliza Morawska avatar
Autor: Eliza Morawska
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Wysyłanie powiadomień do pracowników

Dowiedz się jak wysłać do wybranych pracowników powiadomienia
Kamil Michułka avatar
Autor: Kamil Michułka
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Role - Panel zarządzania rolami: uprawnienia i restrykcje użytkowników

Dowiedz się jak zablokować dostęp do poszczególnych sekcji poszczególnym pracownikom lub grupie pracowników
Kamil Michułka avatar
Autor: Kamil Michułka
Zaktualizowano w tym tygodniu

Pracownik aktywny/nieaktywny

Moja firma - zmiana statusu pracownika między aktywny a nieaktywny
Kamil Michułka avatar
Autor: Kamil Michułka
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Pracownicy – zaproszenie pracownika

Moja firma - zaproszenie pracownika do Kadromierza
Kamil Michułka avatar
Autor: Kamil Michułka
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Uprawnienia manager/pracownik

Moja firma - nadanie uprawnień managerskich
Kamil Michułka avatar
Autor: Kamil Michułka
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Warunki zatrudnienia

Moja firma - zarządzenie warunkami zatrudnienia w firmie
Kamil Michułka avatar
Autor: Kamil Michułka
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Typy dostępności

Moja firma - definiowanie własnych typów dostępności
Kamil Michułka avatar
Autor: Kamil Michułka
Zaktualizowano ponad tydzień temu
Zakładka - Grafik pracy

Odbiór nadgodzin

Dowiedz się jak w Kadromierzu oznaczyć dni, w których pracownik odbiera czas wolny za nadgodziny.
Kamil Michułka avatar
Autor: Kamil Michułka
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Tryb klawiatury - nowy tryb szybkiego zarządzania grafikiem

Dowiedz się jak zarządzać grafikiem z pomocą skrótów klawiszowych. (Szybki grafik, tryb szybkiego wprowadzania, tryb skrótowy)
Kamil Michułka avatar
Autor: Kamil Michułka
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Automatyczne planowanie grafiku pracy

Grafik pracy - automatyczne generowanie grafiku pracy
Kamil Michułka avatar
Autor: Kamil Michułka
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Import i export grafiku pracy

Dowiedz się jak importować i eksportować grafik pracy do arkusza kalkulacyjnego, aby edytować go poza Kadromierzem
Kamil Michułka avatar
Autor: Kamil Michułka
Zaktualizowano w tym tygodniu

Górny pasek nawigacji

Grafik pracy - ustawienia widoku danych za pomocą górnego paska nawigacji
Kamil Michułka avatar
Autor: Kamil Michułka
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Pasek nawigacji - okres własny

Wyświetl dowolny zakres dat w widoku grafiku pracy
Radek Głowaty avatar
Autor: Radek Głowaty
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Dodawanie zmian w grafiku pracy

Grafik pracy: dodawanie, edytowanie, usuwanie zmian, historia edycji, komentarze i notatki
Eliza Morawska avatar
Autor: Eliza Morawska
Zaktualizowano w tym tygodniu

Dodanie następnej zmiany tego samego dnia

Grafik pracy - jak dodać więcej niż jedną zmianę tego samego dnia
Kamil Michułka avatar
Autor: Kamil Michułka
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Eksport absencji i urlopów do programu Comarch Optima

Dowiedz się jak wyciągnąć dane na temat absencji i urlopów, a następnie przekazać je do programu Comarch Optima.
Kamil Michułka avatar
Autor: Kamil Michułka
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Publikowanie grafiku pracy

Grafik pracy - publikowanie zaplanowanych w harmonogramie zmian
Kamil Michułka avatar
Autor: Kamil Michułka
Zaktualizowano w tym tygodniu

Zapisz aktualny grafik jako szablon

Grafik pracy - zapisywanie przygotowanego grafiku pracy jako szablonu tygodniowego zapotrzebowania na kadrę.
Kamil Michułka avatar
Autor: Kamil Michułka
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Notatki do dnia w grafiku pracy

Dowiedz się jak dodawać notatki do dnia w grafiku pracy
Kamil Michułka avatar
Autor: Kamil Michułka
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Usuwanie zmian w grafiku pracy

Grafik pracy - sposoby usuwania zmian
Kamil Michułka avatar
Autor: Kamil Michułka
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Komentarze do zmian widoczne w aplikacji Kadromierz Pracownik

Dodaj komentarz do zmiany aby przekazać pracownikowi dodatkowe informacje
Kamil Michułka avatar
Autor: Kamil Michułka
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Historia edycji zmian i obecności

Podgląd historii edycji zmian w grafiku i obecności na liście obecności
Kamil Michułka avatar
Autor: Kamil Michułka
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Kopiowanie zmian

Grafik pracy - kopiowanie zmian
Kamil Michułka avatar
Autor: Kamil Michułka
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Prognozowany grafik pracy

Importuj prognozowany grafik i porównaj prognozę z faktycznym planem grafiku
Kamil Michułka avatar
Autor: Kamil Michułka
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Wymiana zmian - zarządzanie

Grafik pracy - zarządzanie wymienianiem się zmianami przez pracowników
Kamil Michułka avatar
Autor: Kamil Michułka
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Otwarte zmiany - zarządzanie

Grafik pracy - zarządzanie i ogłaszanie otwartych zmian dla pracowników
Kamil Michułka avatar
Autor: Kamil Michułka
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Dostępności

Grafik pracy - Widok dostępności
Kamil Michułka avatar
Autor: Kamil Michułka
Zaktualizowano w tym tygodniu

Widok stanowisk

Grafik pracy - planowanie grafiku w "Widoku stanowisk"
Kamil Michułka avatar
Autor: Kamil Michułka
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Kodeks pracy

Grafik pracy - walidacja grafiku z przepisami kodeksu pracy
Kamil Michułka avatar
Autor: Kamil Michułka
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Szablony grafiku pracy

Grafik pracy - tworzenie grafiku z zastosowaniem szablonów.
Kamil Michułka avatar
Autor: Kamil Michułka
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Widok dzienny grafiku pracy

Grafik pracy - wyświetlanie grafiku pracy w widoku dziennym
Radek Głowaty avatar
Autor: Radek Głowaty
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Własne sortowanie pracowników

Grafik pracy - ustawienie własnej kolejności wyświetlania pracowników w grafiku pracy
Kamil Michułka avatar
Autor: Kamil Michułka
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Automatyczny grafik - szablon elastyczny

Dowiedz się jak korzystać z nowego szablonu elastycznego.
Kamil Michułka avatar
Autor: Kamil Michułka
Zaktualizowano ponad tydzień temu