Wszystkie kolekcje
Aktualizacje i nowości
Historia aktualizacji mobilnej "Kadromierz Pracownik"
Historia aktualizacji mobilnej "Kadromierz Pracownik"
Tu znajdziesz listę wszystkich aktualizacji i poprawek w aplikacji mobilnej "Kadromierz pracownik"
M
Napisane przez Monika Błoch
Zaktualizowano ponad tydzień temu

WERSJA 1.26.0 (27.03.2023)

Dodane opcje i zmiany w systemie:

 • 🌟 Dodanie nowej funkcjonalności Godziny pracy dostępnej z poziomu zakładki Profil. Od tej wersji pracownicy będą mogli zobaczyć zestawienie przepracowanych godzin w miesiącu.

WERSJA 1.25.9 (06.03.2023)

Dodane opcje i zmiany w systemie:

 • ⚙️ Zoptymalizowanie prędkości wczytywania danych przy starcie aplikacji oraz w zakładce Grafik.

Poprawki błędów w systemie:

 • 🐛 fix: Poprawienie działania funkcjonalności Wymiana zmiany.

WERSJA 1.25.8 (10.02.2023)

Dodane opcje i zmiany w systemie:

 • 🌟 Dodanie opcji polecania aplikacji Kadromierz znajomym.

 • ⚙️ Wdrożenie nowego sposobu pobierania danych w zakładce Grafik.

 • ⚙️ Dodanie nowego sposobu wprowadzania godziny dla dostępności i urlopów.

 • ⚙️ Dodanie modala potwierdzającego akcję usuwania wniosku urlopowego.

Poprawki błędów w systemie:

 • 🐛 fix: Poprawienie widoku urlopów o długiej nazwie.

 • 🐛 fix: Poprawienie działania aplikacji w przypadku braku internetu.

WERSJA 1.25.6 (28.12.2022)

Poprawki błędów w systemie:

 • 🐛 fix: Poprawienie błędu związanego ze zbyt późnym wczytywaniem dostępności na kolejny miesiąc.

WERSJA 1.25.5 (25.11.2022)

Poprawki błędów w systemie:

 • 🐛 fix: Poprawienie błędu związanego z widocznością pracowników w zakładce Grafik.

WERSJA 1.25.4 (16.11.2022)

Dodane opcje i zmiany w systemie:

 • 🌟 Wdrożenie widoku miesięcznego kalendarza Grafiku pracy.

Poprawki błędów w systemie:

 • 🐛 fix: Poprawienie błędnego wyświetlania widoku czasu przerwy w zakładce RCP.

 • 🐛 fix: Poprawienie błędu związanego z zawieszeniem aplikacji po anulowaniu wniosku urlopowego.

 • 🐛 fix: Poprawienie błędu związanego z sortowaniem wniosków urlopowych w zakładce Profil.

 • 🐛 fix: Poprawienie błędu związanego z brakiem widoczności zmian innych pracowników w zakładce Grafik.

 • 🐛 fix: Poprawienie błędu związanego z wysyłaniem zdjęć na czacie firmowym.

WERSJA 1.25.2 (29.06.2022)

Dodane opcje i zmiany w systemie:

 • ⚙️ Od tej wersji w widoku Grafiku nie widać już zmian pracowników mających nieobecność

 • ⚙️ Wdrożenie biblioteki Hermes

Poprawki błędów w systemie:

 • 🐛 fix: Poprawienie odświeżanie danych w widoku notyfikacji i innych

 • 🐛 fix: Poprawienie wyświetlania w Grafiku przynajmniej dwóch zmian jednego dnia

 • 🐛 fix: Poprawienie zmiany statusu po zaakceptowaniu/odrzuceniu wniosku

WERSJA 1.25.0 (05.05.2022)

Dodane opcje i zmiany w systemie:

 • 🌟 Nowa Funkcjonalność - Chat. Od tej wersji możliwa jest rozmowa między użytkownikami aplikacji wewnątrz organizacji.

 • 🌟 Zakładka Grafik od tej wersji pokazuje widok tygodniowy Grafiku, bez możliwości pokazania widoku miesięcznego

 • ⚙️ Zmiana sposobu odświeżania danych

 • ⚙️ Aktualizacja bibliotek

WERSJA 1.18.0 (29.12.2021)

Dodane opcje i zmiany w systemie:

 • 🌟 Od tej chwili użytkownicy aplikacji mogą zgłaszać problemy związane z jej funkcjonowaniem poprzez formularz dostępny w zakładce Profil.

 • ⚙️ Na zakładce RCP dodano pole umożliwiające wyszukiwanie Lokalizacji na której użytkownik chce rozpocząć pracę.

Poprawki błędów w systemie:

 • 🐛 fix: błędy wynikające ze zmian w bibliotekach

WERSJA 1.17.0 (29.12.2021)

Dodane opcje i zmiany w systemie:

 • 🌟 W zakładce Profil po zalogowaniu się jako Manager dodano możliwość sprawdzenia Listy Kontaktowej przypisanych do moich lokalizacji pracowników

Poprawki błędów w systemie:

 • 🐛 fix: błąd powodujący możliwość korzystania z aplikacji przez pracownika nieaktywnego

WERSJA 1.16.0 (21.10.2021)

Dodane opcje i zmiany w systemie:

 • 🌟 Od tej wersji pracownicy mający zaplanowany urlop w grafiku nie są widoczni w Widoku Grafik dla innych pracowników.

 • 🌟 Możliwość Anulowania złożonego wniosku urlopowego, który nie został jeszcze zaakceptowany

 • 🌟 Lista Wniosków urlopowych do sprawdzenia w zakładce Profil w sekcji Lista wniosków Urlopowych

 • ⚙️ Ukrycie zakładki Urlopy dla pracowników z warunkiem zatrudnienia uniemożliwiającym składanie wniosków urlopowych.

Poprawki błędów w systemie:

 • 🐛 fix: błąd powodujący widoczność na Pulpicie zmian, z datą starszą niż data bieżąca

 • 🐛 fix: błąd powodujący brak możliwości zaakceptowania wymiany zmiany

WERSJA 1.15.11 (12.05.2021)

Dodane opcje i zmiany w systemie:

 • ⚙️ Od teraz, po kliknięciu notyfikacji PUSH, aplikacja od razu przechodzi do menu notyfikacji w aplikacji

 • ⚙️ Dodano możliwość usuwania pojedynczych notyfikacji z listy notyfikacji

 • ⚙️ Dodano możliwość odświeżenia aplikacji poprzez długie przeciągniecie palcem w dół ekranu (Swipe-to-Refresh)

 • ⚙️ Dodano skrót do centrum pomocy bezpośrednio z aplikacji (w zakładce profil)

 • ⚙️ Dodano możliwość zaznaczenia wszystkich pracowników przypisanych do danego stanowiska przy składaniu wniosku o wymianę zmiany

 • ⚙️ Dodano szereg wizualnych notyfikacji, wyświetlających się w aplikacji, po dokonaniu danych czynności, np. dodanie wniosku urlopowego, rejestracja obecności, dodanie dostępności

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?