W łatwy sposób możesz wszystkie dane zaimportować ze sporządzonej przez siebie dokumentacji (np. arkusza Excel). Narzędzie do tego znajdziesz w aplikacji: Ustawienia – Import.

  • Pobierz szablon - pobiera plik Microsoft Excel 97–2003 .XLS z szablonem importu.

  • Wprowadź potrzebne dane - podczas uzupełniania szablonu zachowaj szczególną staranność. Jeżeli przypisujesz pracownikowi stanowisko, sprawdź, czy jest identyczne z pozycją w tabeli "Stanowiska". 

  • Dodaj dane do konta - gdy szablon jest gotowy, wystarczy przeciągnąć plik i zaimportować dane do platformy.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?