Import i export grafiku pracy

Dowiedz się jak importować i eksportować grafik pracy do arkusza kalkulacyjnego, aby edytować go poza Kadromierzem

Zaktualizowano ponad tydzień temu

Aby eksportować grafik pracy do pliku, uzupełnić go, a następnie zaimportować do Kadromierza, wykonaj poniższe kroki:

1. Przejdź do sekcji Grafik pracy i upewnij się, że zaznaczone są odpowiednie:
> Data
> Lokalizacje
> Stanowiska
> Warunki zatrudnienia

Na podstawie wybranych opcji, odpowiednie dane zostaną przesłanego do pliku

2. Następnie kliknij Opcje >>> Importuj grafik


3. Wybierz opcję Pobierz szablon, aby pobrać plik .XLS z szablonem
(kompatybilny z programem Excel oraz Google Sheets)

4. Po pobraniu, otwórz plik:

5. W arkuszu uzupełnij godziny dla odpowiednich pracowników i dat i zapisz plik.


6. Po zapisaniu przejdź do z powrotem do Kadromierza,
wybierz jeszcze raz Opcje >>> Importuj grafik,
a następnie załaduj edytowany przez Ciebie plik w miejscu pokazanym poniżej
i kliknij Zapisz zmiany.


7. Gotowe! Zmiany zostaną załadowane do Grafiku pracy w Kadromierzu. Sprawdź czy wszystko się zgadza i opublikuj grafik, klikając przycisk Publikuj:

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?