Wszystkie kolekcje
Manager
Konfiguracja konta - Moja firma
Import danych firmowych do Kadromierza
Import danych firmowych do Kadromierza

Dowiedz się jak importować dane swojej firmy i pracowników do systemu Kadromierz

Zaktualizowano ponad tydzień temu

Wdrażając swoją działalność w systemie Kadromierz, możesz łatwo i szybko zaimportować dane pracowników na podstawie pliku XLS (Excel).


W tym celu przejdź do sekcji Ustawienia >>> Import:

Następnie kliknij przycisk Pobierz szablon. Zostanie pobrany plik XLS (Excel), który zawiera 6 arkuszy:

 • Lokalizacje - informacje o podziale pracowników na zespoły/lokalizacje

 • Stanowiska - informacje o czynnościach wykonywanych przez pracowników

 • Pracownicy - informacje o

 • Lokalizacje przykład - przykładowy arkusz

 • Stanowiska przykład - przykładowy arkusz

 • Pracownicy przykład - przykładowy arkusz

Pierwsze 3 arkusze należy uzupełnić danymi,

tak jak jest to pokazane w 3 ostatnich arkuszach z przykładowymi danymiUWAGA:
Pamiętaj o tym, aby nie dodawać i nie usuwać kolumn, ani nie zmieniać ich kolejności.
Możesz dodawać dowolną ilość wierszy, ale struktura kolumn musi zostać nienaruszona, aby dane poprawnie się zaimportowały.

ARKUSZ "LOKALIZACJE"

 • "Nazwa" (obowiązkowe) - tu wprowadź nazwę zespołu lub lokalizacji

 • "Miasto" (obowiązkowe) - tu wprowadź nazwę miasta (może być znak zastępczy, jak np. kropka ".")

 • "Ulica" (obowiązkowe) - tu wprowadź adres zespołu lub lokalizacji (może być znak zastępczy, jak np. kropka ".")

 • "Dodatkowe" (opcjonalne) - tu możesz wprowadzić dodatkową informację lub kod lokalizacji, który potem może być wyświetlony w raportach

ARKUSZ "STANOWISKA"

 • Nazwa (obowiązkowe) - tu wprowadź nazwę stanowiska lub czynności wykonywanej przez pracownika

 • Stawka (obowiązkowe) - tu wprowadź stawkę godzinową pracownika. Jeśli nie chcesz wprowadzać stawki, wpisz wartość "0".
  Pamiętaj, aby nie zostawiać tego pola pustego ( w takim przypadku wpisz 0)

ARKUSZ "STANOWISKA"

 • Imię (obowiązkowe) - tu wprowadź imię pracownika

 • Nazwisko (obowiązkowe) - tu wprowadź nazwisko pracownika

 • Manager (opcjonalne) - jeśli dany użytkownik ma posiadać uprawnienia managerskie, wpisz w tym polu "TAK", w przeciwnym wypadku pozostaw pole puste

 • Stanowiska (obowiązkowe) - tu wprowadź nazwę stanowiska pracownika, określoną w poprzednim arkuszu

 • Lokalizacje (obowiązkowe) -tu wprowadź nazwę lokalizacji pracownika, określoną w poprzednim arkuszu

  UWAGA: Pamiętaj o tym, aby w powyższych polach wprowadzić dokładnie takie same nazwy (liczy się wielkość liter), jakie były określone w arkuszach "Lokalizacje" i "Stanowiska"

 • E-mail (opcjonalne) - tu wprowadź e-mail pracownika, jeśli chcesz, aby mógł się potem logować do platformy (pamiętaj, aby po dodaniu profilu wysłać zaproszenie do platformy)

 • Telefon (opcjonalne) - tu wprowadź numer telefonu pracownika

 • Kod referencyjny (opcjonalne) - jeśli korzystasz z systemu kadrowo-płacowego, takiego jak np. Enova czy Comarch, wprowadź w tym polu numer identyfikacyjny pracownika z tamtego systemu. Dzięki temu, będzie możliwy eksport danych z Kadromierza do systemu, z którego korzystasz

 • Warunek zatrudnienia (obowiązkowe) - tu wprowadź szablon warunków zatrudnienia. Do wyboru są "Podstawowy", "Równoważny" oraz "Umowa zlecenie"

  UWAGA: Po wprowadzaniu pracowników będzie możliwe ustawienie bardziej szczegółowych warunków zatrudnienia takie jak niestandardowe wymiary etatu (3/5 etatu) czy dłuższe okresy rozliczeniowe.

Po uzupełnieniu wszystkich danych zapisz plik i zaimportuj go do Kadromierza.

W tym celu w sekcji Importów, kliknij przycisk "Wybierz plik" lub przenieś zapisany plik do wskazanego pola i kliknij "Importuj".

Uwaga: Może się zdarzyć, że przy imporcie pojawią się błędy. W takim przypadku zalecamy skontaktować się z naszym działem wsparcia poprzez czat dostępny po kliknięciu ikonki w prawym-dolnym rogu.

Jeśli masz wątpliwości co do poszczególnych ustawień, również zachęcamy do kontaktu z nami ;)

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?