W celu ustawienia dostępności po zalogowaniu się na swoje konto przejdź w głównym menu do zakładki Dostępności.

  • Skorzystaj z górnego panelu, aby ustawić okres, dla którego chcesz wpisać dostępności 

  • Kliknij wybraną komórkę dnia, aby otworzyć okno dodawania dostępności

  • Wybierz typ dostępności, który chcesz dodać dla danego dnia i kliknij Dodaj

Dodając dostępność, możesz wybrać sposób wielokrotnego jej powtórzenia. Należy kliknąć "Powtórz dostępności" i wybrać:

  • Okres - wybieramy dni tygodnia w zaznaczonym przez nas okresie, w  których będzie się powtarzać

  • Dni - podaj, w jakim odstępie będzie się powtarzać dana dostępności 

  • Wybór - wybierz wiele dni, klikając na nie w kalendarzu

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?