Wszystkie kolekcje
Manager
Zakładka - Urlopy i Delegacje
Definiowanie własnych typów urlopów
Definiowanie własnych typów urlopów

Urlopy i delegacje - własny typ urlopu, nieobecności, absencji, edycja jednostki limitu, edytowanie, usuwanie typu urlopu

Zaktualizowano ponad tydzień temu

W tej lekcji dowiesz się, w jaki sposób dodać w Kadromierzu własny typ urlopu lub innej nieobecności. Dzięki temu w łatwy sposób oznaczysz nieobecność pracownika w grafiku pracy.

Pokażę Ci również, jak zmienić jednostkę limitu z godzin na dni lub odwrotnie.

Jak zdefiniować własny typ urlopu?

Aby dodać własny typ urlopu, przejdź do sekcji Moja firma >> Typy urlopów.

Wpisz nazwę i skrót dodawanego typu urlopu.

Uzupełnij kod (pole nieobowiązkowe), jeśli chcesz połączyć te informacje

z systemem kadrowo-płacowym.

Zaznacz poszczególne opcje urlopu, które będą przestrzegane podczas dodawania tego typu urlopu.

Opcje urlopu:

 • Notatka - pozwala na dodanie do urlopu notatki widocznej dla managera

  i pracownika

 • Zezwól na dodanie przez pracownika - zaznacz, jeśli chcesz, aby pracownik mógł sam dodać wniosek urlopowy za pomocą aplikacji mobilnej Kadromierz pracownik lub na stronie: app.kadromierz.pl


 • Wymaga akceptacji - zaznacz, jeśli chcesz, aby dodany wniosek wymagał akceptacji przez managera


 • Płatny - zaznacz, jeśli chcesz, aby dany urlop wliczał się do zestawienia godzin przepracowanych w danym okresie przez pracownika, w sekcjach Ewidencja czasu pracy oraz Eksporty


 • Zezwól na dodanie dla części dnia - zaznacz, jeśli chcesz mieć możliwość podania konkretnych przedziałów godzinowych danej nieobecności


 • Limitowany - zaznacz, jeśli chcesz ustalić limit danej nieobecności

 • Czy wpływa na limit UW - opcja ta jest możliwa do zaznaczenia tylko,

  gdy powyższa opcja Limitowany jest już włączona. Gdy opcja ta jest zaznaczona, będzie pomniejszała limit urlopu wypoczynkowego danego pracownika.  💡 Przykład:

  Pracownik ma limit 160 godzin urlopu wypoczynkowego (20 dni).
  Gdy przykładowo, dodamy do jego grafiku 1 dzień (8 godzin) urlopu na żądanie, który ma włączoną powyższą opcję, to limit godzin urlopu wypoczynkowego zostanie pomniejszony o tę ilość i pracownikowi zostanie do wykorzystania 152 godziny (19 dni) urlopu wypoczynkowego.


Jak zmienić jednostkę limitu?

Aby zmienić jednostkę limitu urlopu, przejdź do sekcji

Moja firma >> Typy urlopów i kliknij ikonkę ołówka ✏️

przy danym typie urlopu.

Wybierz preferowaną jednostkę limitu (godziny/dni) i zapisz zmiany.

Jak edytować lub usunąć typ urlopu?

Przejdź do sekcji Moja firma >> Typy urlopów.

Aby edytować dany typ urlopu, kliknij ikonkę ołówka. ✏️

Edytuj typ urlopu, a następnie zapisz zmiany.

Aby usunąć dany typ urlopu, kliknij ikonkę kosza. 🗑️

Aby potwierdzić usunięcie typu urlopu, wpisz z wielkich liter słowo

POTWIERDZAM, a następnie kliknij USUŃ.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?