Grupowa edycja ustawień pracowników

Moja firma - edycja danych za jednym razem u wielu pracowników, masowa edycja

Zaktualizowano ponad tydzień temu

W tym artykule pokażę, jak edytować ustawienia u wielu pracowników

za jednym razem.

Za pomocą grupowej edycji danych możesz za jednym razem edytować

następujące ustawienia:

  • Lokalizacje

  • Warunki zatrudnienia

  • Wymiar czasu pracy

  • Początek okresu rozliczeniowego

  • Długość okresu rozliczeniowego

  • Rolę

  • Elastyczny czas pracy

  • Limity urlopowe

  • Kontrakty

Typ pola odpowiada za konkretną opcję, którą możesz zmienić dla wybranych pracowników.

Każdy Typ pola ma własne Rodzaje akcji.

Jak w praktyce wykorzystać grupową edycję ustawień?

Aby edytować dane u grupy pracowników, przejdź do sekcji Moja firma >> Pracownicy.

Zaznacz wybranych pracowników, którym chcesz ustawić takie same wybrane parametry, kliknij Zastosuj dla zaznaczonych, a następnie Edytuj.

Wybierz parametr, który chcesz zmienić wybranym pracownikom, a następnie uzupełnij dane w zależności od wybranego typu parametru i zapisz zmiany.

✔️ Gotowe! Wybrane ustawienia zostały pomyślnie edytowane u grupy pracowników.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?