Zarządzanie profilem pracownika

Moja firma - dodawanie pracownika, wielu pracowników, stanowiska, lokalizacje, warunek zatrudnienia, indywidualna stawka godzinowa

Zaktualizowano ponad tydzień temu

W tym artykule wytłumaczę, jak poprawnie skonfigurować profil pracownika. Zaczniemy od tego, jak dodać pracownika, a także jak przypisać mu stanowiska oraz lokalizacje.

Zobaczysz również, jak nadać pracownikowi warunek zatrudnienia oraz jak określić limit urlopowy.

Jak dodać pracownika?

Po zalogowaniu się w aplikacji w przeglądarce, przejdź do sekcji Moja firma >> Pracownicy.

Aby dodać pracownika, kliknij Dodaj pracownika.

W sekcji Podstawowe wpisz imię, nazwisko oraz przypisz użytkownikowi odpowiednią rolę ( "Pracownik" lub "Manager" ).

Możesz utworzyć dodatkowe Role pracowników, co pozwoli Ci na ograniczenie dostępów do poszczególnych opcji oraz na stworzenie hierarchii użytkowników w Twojej firmie.


KLIKNIJ TUTAJ, aby dowiedzieć się więcej na temat konfiguracji "Ról"

w systemie Kadromierz.


Pole E-mail nie jest obowiązkowe, ale jeśli chcesz, aby użytkownicy mogli samodzielnie logować się do platformy i mieć możliwość sprawdzania grafików, czy deklarowania swoich dyspozycyjności lub urlopów, należy to pole uzupełnić, a następnie wysłać im zaproszenie do platformy.

Jeśli podczas uzupełniania e-maila pojawia Ci się komunikat: "Podany adres e-mail został już użyty", napisz do nas na czacie z prośbą o "uwolnienie" e-maila.

Dodawanie wielu pracowników

Za pomocą funkcji Dodaj wielu pracowników możesz w łatwy sposób dodać kilku pracowników za jednym razem.

Przejdź do sekcji Moja firma >> Pracownicy i kliknij Dodaj wielu pracowników.


Wprowadź: Imię, Nazwisko, Stanowiska, Lokalizacje, Warunek zatrudnienia, a także Rolę.

Aby dodać kolejnego pracownika, kliknij Dodaj kolejnego pracownika i przewiń ekran w dół, aby wyświetlić dodatkowe wiersze.

Po wprowadzeniu wszystkich pracowników kliknij Dodaj.

Jak przypisać pracownikowi stanowiska i lokalizacje?


W sekcjach Lokalizacje i Stanowiska i stawki przypisz pracownikowi odpowiednie stanowiska oraz lokalizacje. Pamiętaj, że jeden pracownik może być przypisany

do wielu stanowisk, a także lokalizacji.


Jeśli nie przypiszesz pracownikowi żadnej lokalizacji oraz stanowiska, pracownik nie będzie widoczny wówczas w sekcji Grafik pracy, a także w pozostałych zakładkach.

Jak przypisać pracownikowi indywidualną stawkę godzinową?

W systemie Kadromierz możesz uzupełnić stawkę godzinową dla danego stanowiska.

KLIKNIJ TUTAJ aby dowiedzieć się, jak dodać stawkę godzinową dla danego stanowiska.


Natomiast, jeśli na danym stanowisku są zatrudnieni pracownicy, którzy posiadają

np. inny staż pracy, możesz wówczas przypisać pracownikowi indywidualną

stawkę godzinową.

Aby przypisać pracownikowi indywidualną stawkę godzinową, przejdź do sekcji

Moja firma >> Pracownicy, wyszukaj danego pracownika i kliknij Edytuj.


Przejdź do zakładki Stanowiska i stawki wprowadź stawkę godzinową

na danym stanowisku i zapisz zmiany.

W jaki sposób dodać pracownikowi warunek zatrudnienia?

W sekcji Warunki zatrudnienia wybierz szablon warunków zatrudnienia, a następnie (jeśli jest taka potrzeba) dostosuj poszczególne wartości w polach.

Te dane są istotne w kontekście planowania grafiku pracy, gdyż na tej podstawie będzie sprawdzana zgodność grafiku z kodeksem pracy.

Jakie informacje można wprowadzić w zakładce Dodatkowe?

W zakładce Dodatkowe możesz wprowadzić dodatkowe informacje w profilu pracownika.

  • Telefon - pole nieobowiązkowe, przydatne, gdy chcemy wyświetlić numer telefonu pracownika tworząc raporty

  • PIN - nadawany jest pracownikowi automatycznie i jest jedną z metod rejestracji obecności użytkownika w aplikacji RCP (dla wygody pracownika ustaw taki sam PIN jak w innym systemie, z którego korzystasz np. POS)

  • Kod referencyjny - pole nieobowiązkowe przydatne, jeśli korzystasz z systemu kadrowo-płacowego i chcesz zintegrować ze sobą konta

  • Alias - pole nieobowiązkowe, przydatne przy generowaniu raportów

  • Kod NFC - uzupełnij, jeśli chcesz rejestrować obecność za pomocą kart NFC

    i chcesz zidentyfikować pracownika w module rejestracji obecności

Limity urlopów

W sekcji Limity urlopów możesz ustalić dla pracownika limity czasowe poszczególnych typów urlopów.

Dzięki temu system poinformuję Cię, gdy dany pracownik przekroczy zadeklarowany limit urlopowy, zwracając komunikat: "Wykorzystałeś już cały limit dostępnych nieobecności".

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?