Wszystkie kolekcje
Manager
Zakładka - Ewidencja czasu pracy
Wgląd w przepracowane godziny dla pracowników
Wgląd w przepracowane godziny dla pracowników

Ewidencja czasu pracy - podgląd godzin dla pracowników

Zaktualizowano ponad tydzień temu

W tym artykule wytłumaczę Ci, jak umożliwić pracownikom wgląd do własnej ewidencji czasu pracy.

Włączenie wglądu w ewidencję przepracowanych godzin

Aby włączyć możliwość wglądu w przepracowane godziny, przejdź do sekcji Ustawienia >> Opcje, a następnie zaznacz Pracownik ma wgląd w ewidencję przepracowanych godzin.

Włącznie tej funkcji automatycznie włączy "Włącz funkcjonalność zatwierdzania godzin pracy w widoku Ewidencja czasu pracy."

Więcej informacji tutaj: Zatwierdzanie godzin pracowników


Po włączeniu powinny pojawić się dwa dodatkowe pola: Pokazuj niezatwierdzone dni oraz Pokazuj wynagrodzenie.

Pokazuj niezatwierdzone dni - Włączenie tej opcji spowoduje pokazanie pracownikom ich aktualnej liczby godzin pracy, w tym tych, które nie zostały uprzednio zatwierdzone. Pozostawienie tej opcji wyłączonej sprawi, że widoczne będą jedynie godziny zatwierdzone.

Pokazuj wynagrodzenie - Włączenie tej opcji spowoduje pokazanie pracownikom zarówno ich przepracowanych godzin, jak i wynagrodzenia.

Jeśli chcesz, aby pracownicy mieli dostęp do swojej ewidencji, ale nie chcesz korzystać z funkcji zatwierdzania godzin, zaznacz opcję "Pokazuj niezatwierdzone dni", a następnie wyłącz funkcję zatwierdzania godzin.

Wgląd w ewidencję przepracowanych godzin po stronie pracownika

Pracownik ma dostęp do swoich przepracowanych z poziomu aplikacji mobilnej Kadromierz Pracownik oraz logując się poprzez przeglądarkę.

W aplikacji mobilnej przejdź do sekcji Profil >> Ewidencja godzin.

Ewidencja godzin z wyłączonym/włączonym podglądem do wynagrodzenia

W aplikacji Web przejdź do sekcji Ewidencja czasu pracy.

Ewidencja godzin z wyłączonym wynagrodzeniem

Ewidencja godzin z włączonym podglądem do wynagrodzenia

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?