Przejdź do głównej zawartości
Widok sumaryczny, grupowy

Ewidencja czasu pracy - raport sumaryczny, podsumowanie godzin, obecności, nieobecności

Zaktualizowano ponad tydzień temu

Zdecydowaliśmy się na połączenie sekcji Karta pracownika i Wypłaty w jedną zakładkę Ewidencja czasu pracy. Dzięki temu wszystkie czynności dotyczące rozliczenia pracowników wykonasz z poziomu jednej zakładki bez konieczności przełączania się pomiędzy różnymi sekcjami.

W związku z tą zmianą chciałabym pokazać Ci, jak poruszać się po sekcji Ewidencja czasu pracy, aby w jak największym stopniu ułatwić Ci zaznajomienie się z zaktualizowaną zakładką rozliczeń.

W tym artykule zaczniemy od omówienia widoku grupowego. W kolejnych instrukcjach przejdziemy sobie również przez widok szczegółowy, a także ustawienia rozliczeń. Do wszystkich kolejnych artykułów, podaję na samym dole danego artykułu bezpośredni link.

Widok sumaryczny

Widok sumaryczny przedstawia sumaryczne zestawienie czasu pracy pracowników

z danego okresu. Jest odpowiednikiem poprzedniej sekcji Wypłaty.

Po zalogowaniu się na konto i przejściu do zakładki Ewidencja czasu pracy należy wybrać: Okres, Stanowiska, Lokalizacje oraz Warunki zatrudnienia. 

Kliknij WYŚWIETL, aby zaczytać dane dla wybranych parametrów.

Po wczytaniu danych zobaczysz podsumowanie dla danych pracowników, ale także łączne zestawienie godzin, nieobecności, nadgodzin dobowych i wynagrodzenia.

Górny pasek nawigacji i dodatkowe opcje

➡️ Górny pasek nawigacji

Za pomocą górnego paska nawigacji możesz zmienić okres, lokalizację, stanowiska

i warunki zatrudnienia.

Pamiętaj: Po każdej dokonanej zmianie, któregoś z parametrów górnego paska nawigacji, należy kliknąć Wczytaj dane, aby wyświetlić zaktualizowane dane.

Opcja Wczytaj dane jest dostępna w dwóch miejscach, tak jak jest to widoczne na poniższej ilustracji.

➡️ Dodatkowe opcje

Po prawej stronie są widoczne trzy dodatkowe ikonki: kolumny, lupa, opcje.

  • Za pomocą ikonki kolumny, możesz włączyć/wyłączyć widoczność danych kolumn.

Uwaga: Wśród kolumn w zakładce Ewidencja godzin warto zwrócić uwagę na kolumnę Alerty. Kolumna ta nie była dostępna w sekcji Karta pracownika i Wypłaty.  

Jeśli, u któregoś pracownika wystąpi sytuacja, która może wpłynąć na rozliczenie wówczas w widoku grupowym w kolumnie Alerty, po najechaniu na ikonkę, zobaczysz komunikat:

W wybranym okresie u pracownika występują błędy mogące wpływać na rozliczenie. Przejdź do szczegółów, aby dowiedzieć się więcej. 

Aby dowiedzieć się, czego dokładnie dotyczą dane komunikaty i w jakich dniach występują, należy przejść do widoku szczegółowego.

👉 KLIKNIJ TUTAJ 👈, aby dowiedzieć się więcej na temat widoku szczegółowego.

👉 KLIKNIJ TUTAJ 👈, aby dowiedzieć się, jakie alerty mogą wystąpić w widoku szczegółowym i czego dotyczą. 

  • Za pomocą ikonki lupy, możesz wyszukać np. pracownika

  • Za pomocą ikonki Opcje, możesz wykonać dodatkowe czynności min.: ustawić na koncie dodatkowe ustawienia rozliczeń, eksportować dane do pliku PDF lub Excel, obliczyć nadgodziny ŚT, a także importować godziny pracy.


👉 KLIKNIJ TUTAJ 👈, aby dowiedzieć się więcej szczegółów dotyczących

ustawienia rozliczeń. 

👉 KLIKNIJ TUTAJ 👈, a zabiorę Cię do kolejnego artykułu dotyczącego Ewidencji czasu pracy, a dokładniej widoku szczegółowego.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?