Otwarte zmiany - zarządzanie

Grafik pracy - zarządzanie i ogłaszanie otwartych zmian dla pracowników

Zaktualizowano ponad tydzień temu

Gdy na zaplanowany już w grafiku dzień, konieczne jest zwiększenia zapotrzebowania na kadrę, możesz utworzyć "Otwartą zmianę". Wolni pracownicy dostaną o niej informację i możliwość zgłoszenia się poprzez aplikację.  

Obejrzyj video wprowadzenie do otwartych zmian

Tworzenie "Otwartej zmiany" w grafiku:

Powyżej tabeli grafiku pracy powinny być widoczne dwa dodatkowe wiersze "Wymiana zmian" i "Otwarte zmiany" (Jeżeli nie widzisz ich u siebie, skontaktuj się z nami).

  • Kliknij pole w kolumnie dnia, w którym chcesz utworzyć otwartą zmianę

  • Wybierz stanowisko, na które jest zapotrzebowanie

  • Określ liczbę potrzebnych pracowników

  • Wyznacz ramy czasowe "Otwartej zmiany"

  • Napisz komentarz

Pamiętaj:

  • Otwartą zmianę należy opublikować

Przyznawanie "Otwartej zmiany" zgłoszonym pracownikom:

  • wybierz z listy zapisanych pracowników osoby, którym zmiany zostaną przypisane

  • Potwierdź

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?