W tej zakładce znajdują się rodzaje warunków zatrudniania w Twojej organizacji.
Funkcja ta  przekazuje do Kadromierza informacje o zasadach, na jakich pracownicy są zatrudnieni w Twojej firmie. Dzięki temu platforma podpowie o odpowiednich zasadach z Kodeksu pracy czy przypilnuje okresu rozliczeniowego. 

 • Możesz korzystać z trzech warunków zdefiniowanych przez Kadromierz lub stworzyć dowolną ilość swoich własnych. 
 • Zdefiniowane warunki zatrudnienia przypisuje się poszczególnym pracownikom w zakładce Moja firma - "Pracownik"  w oknie edycji danych.


Dodawanie nowego szablonu warunku zatrudnienia

 • otwórz zakładkę Moja firma - "Warunki zatrudnienia" 
 • kliknij Dodaj warunek
 • Nazwa - nazwa identyfikującą warunek
 • Wymiar etatu -  ustalenie tygodniowego wymiaru czasu pracy wymiarem etatu.
 • Tygodniowy wymiar czasu pracy - prezentuje ilość godzin w wybranym wymiarze etatu.
 • Dobowy wymiar czasu pracy -  ustalenie normy dobowego wymiaru czasu pracy (zakres: 1 h - 24 h)
 • Początek okresu rozliczeniowego - wybór, który miesiąc ma być pierwszym w okresie rozliczeniowym dla warunku zatrudnienia.
 • Długość okresu rozliczeniowego - określenie długości okresu rozliczeniowego dla warunku zatrudnienia.  Zgodnie z tym ustawieniem Kadromierz podczas układania grafiku będzie podpowiadał ilość potrzebnych godzin do wypełnienia miesięcznego wymiaru czasu pracy. 
 • Zasady harmonogramowania - włączenie/wyłączenie podpowiedzi zgodności harmonogramu z zasadami kodeksu pracy dla pracowników z  danym warunkiem zatrudnienia.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?