Warunki zatrudnienia

Moja firma - warunek, forma zatrudnienia, zmiana warunku zatrudnienia w trakcie trwania współpracy, data zatrudnienia, zwolnienia

Zaktualizowano ponad tydzień temu

W tym artykule poruszymy kwestię warunku zatrudnienia.

Pokażę Ci, jak skonfigurować własny warunek zatrudnienia, a także odpowiem na najczęstsze pytania dotyczące formy zatrudnienia.

Domyślne szablony warunku zatrudnienia w Kadromierzu

W sekcji Moja firma >> Warunki zatrudnienia znajdziesz trzy domyślne szablony form zatrudnienia.

Podstawowy - odpowiada standardowej Umowie o pracę

Równoważny - 12-godziny dobowy wymiar czasu pracy

Umowa zlecenie - przypisując osobę do tego warunku zatrudnienia nie będą wówczas weryfikowane reguły kodeksu pracy podczas planowania grafiku


Jak skonfigurować własny warunek zatrudnienia?

Aby dodać nowy szablon warunku zatrudnienia, kliknij Dodaj warunek zatrudnienia.

W oknie edycji szablonu warunku zatrudnienia dostępne są następujące pola:


Nazwa: Wpisz nazwę szablonu warunku zatrudnienia.

Wymiar etatu: Możesz wybrać "pełny", 3/4, 1/2, 1/4. Wpłynie to na tygodniowy wymiar czasu pracy. Np. 3/4 etatu odpowiada 30-godzinnemu tygodniowemu wymiarowi czasu pracy.

Dobowy wymiar czasu pracy: Wartość ta wpływa na pulę godzin do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu. Pula ta wyliczana jest dynamicznie dla każdego miesiąca.

W przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy dobowy wymiar czasu pracy wynosi 8 godzin na dobę, czyli przeciętnie 40 godzin na tydzień (tygodniowy wymiar czasu).

Początek okresu rozliczeniowego: Wybierz z kalendarza początek okresu rozliczeniowego.


Długość okresu rozliczeniowego: W tym miejscu określisz długość okresu rozliczeniowego w miesiącach. Możesz ustalić dłuższy okres rozliczeniowy niż miesiąc.

Np. wpisanie "3" odpowiada kwartalnemu okresowi rozliczeniowemu.

Przykład: Jeśli ustawisz początek okresu rozliczeniowego na styczeń 2023, a długość okresu rozliczeniowego na 3, wówczas system będzie przeliczał bilans godzin zmian

w grafiku dla całego okresu od stycznia do marca.


Weryfikuj zgodność grafiku pracy z regułami Kodeksu Pracy: Opcja ta jest domyślnie włączona. Gdy wyłączysz tę opcję wówczas dla przypisanych pracowników do tego warunku zatrudnienia, nie będą brane pod uwagę reguły kodeksu pracy podczas planowania grafiku pracy.


Zezwól na ewidencjonowanie wniosków urlopowych: Opcja ta jest domyślnie włączona. Gdy wyłączysz tę opcję przypisani pracownicy do tego warunku zatrudnienia, nie będą mogli składać wniosków urlopowych.

Ruchomy czas pracy: Gdy włączysz tę opcję wówczas dla pracownika przypisanego do tego warunku zatrudnienia, będą ignorowane reguły kodeksu pracy dotyczące Doby pracowniczej.

Pracownik medyczny: Gdy włączysz tę opcję wówczas dla pracownika przypisanego do tego warunku zatrudnienia, podstawą do wyliczenia nadgodzin będzie 7 godzin 35 minut.
System przeliczy również tygodniowy i dobowy wymiar czasu pracy dla wartości 7h 35min.

Dopuszczalna praca w godzinach nocnych: Włącz te opcje, jeśli pracownik może pracować w godzinach nocnych.

Jak przypisać pracownika do danego warunku zatrudnienia?

Aby przypisać pracownika do danego warunku zatrudnienia, przejdź do sekcji

Moja firma >> Pracownicy i kliknij Edytuj przy odpowiednim pracowniku.

Wybierz szablon warunku zatrudnienia i zapisz zmiany.

Czy można wprowadzić datę zatrudnienia/zwolnienia danemu pracownikowi?

W naszym systemie mamy dostępną opcję pozwalającą na wpisanie konkretnej daty zatrudnienia i zwolnienia.

👉 KLIKNIJ TUTAJ 👈, aby dowiedzieć się więcej szczegółów na temat daty zatrudnienia/zwolnienia.

Co zrobić, gdy w trakcie współpracy z danym pracownikiem chcemy zmienić mu warunek zatrudnienia?

Dany pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy zlecenie, ale po okresie próbnym pracodawca chce zatrudnić go na umowę o pracę.

Tutaj zapewne pojawia się pytanie, jak rozwiązać to w Kadromierzu, aby zachować również historię pracy pracownika, który był zatrudniony na podstawie poprzedniego warunku zatrudnienia.

  • Przede wszystkim nie zmieniaj warunku zatrudnienia w obrębie tego samego konta pracownika, jeśli chcesz zachować historię pracy. Zmiana formy zatrudnienia na tym samym koncie spowoduje zaaplikowanie tej zmiany również w poprzednich okresach.

  • Stwórz pracownikowi zupełnie nowe konto i przypisz nowy warunek zatrudnienia.

  • Nie usuwaj poprzedniego konta pracownika, ponieważ to spowoduje usunięcie wszystkich danych powiązanych z tym kontem. Zamiast tego dezaktywuj profil pracownika. To pozwoli Ci zachować dostęp do historii pracy tego pracownika.    👉 KLIKNIJ TUTAJ 👈, aby dowiedzieć się, jak dezaktywować konto pracownika.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?