Przejdź do głównej zawartości
Wszystkie kolekcjeManagerModuł rejestracji czasu pracy
Rejestracja obecności przez aplikację Kadromierz Pracownik
Rejestracja obecności przez aplikację Kadromierz Pracownik

RCP - rejestrowanie obecności za pomocą aplikacji Kadromierz Pracownik, rejestrowanie obecności przez pracowników zdalnych, terenowych

Zaktualizowano ponad tydzień temu

W tym artykule dowiesz się, w jaki sposób włączyć pracownikom opcję rejestracji czasu pracy w aplikacji Kadromierz Pracownik.

Opowiem Ci również o opcji śledzenia lokalizacji pracownika, dzięki której będziesz mieć pewność, że pracownik zarejestrował swoją obecność w wyznaczonej lokalizacji.

Jak włączyć opcję rejestracji obecności w aplikacji Kadromierz Pracownik ?

Aby aktywować tę opcję, przejdź do sekcji Ustawienia >> Ustawienia lokalizacji.

Wybierz lokalizację, w której chcesz włączyć pracownikom opcję rejestracji obecności za pomocą aplikacji Kadromierz Pracownik.

Przejdź do zakładki Ustawienia rejestracji czasu pracy i włącz opcję Logowanie za pomocą aplikacji Kadromierz Pracownik.

Po aktywowaniu opcji kliknij Zapisz zmiany.

Opcja ta jest włączana tylko dla wybranej lokalizacji.
Jeśli chcesz włączyć tę opcję również w innej lokalizacji, pamiętaj, aby kliknąć Zapisz zmiany i zmienić lokalizację.

Jeśli chcesz włączyć opcję rejestracji obecności przez aplikację Kadromierz Pracownik we wszystkich lokalizacjach dostępnych na Twoim koncie, kliknij Zapisz i zastosuj dla wszystkich lokalizacji.​

Gdzie w aplikacji Kadromierz Pracownik pojawi się opcja do zarejestrowania obecności ?

Aplikacja Kadromierz Pracownik w wersji mobilnej

Zaloguj się na swoje konto w aplikacji mobilnej Kadromierz Pracownik.

Po zalogowaniu na swoje konto zobaczysz dodatkową ikonkę RCP, dzięki której zarejestrujesz swoją obecność.

Aby rozpocząć zmianę, kliknij ikonkę RCP, a następnie Rozpocznij pracę.

Aplikacja Kadromierz Pracownik w wersji przeglądarkowej

Zaloguj się na swoje konto w aplikacji Kadromierz Pracownik w przeglądarce na stronie: https://app.kadromierz.pl/.

Przejdź do sekcji Pulpit. Zobaczysz wówczas aktywowaną opcję do zarejestrowania obecności.

Aby rozpocząć zmianę, kliknij Rozpocznij pracę.

Weryfikacja lokalizacji GPS podczas rejestracji obecności


W zakładce Ustawienia >> Ustawienia lokalizacji aktywuj opcję "Włącz sprawdzanie współrzędnych GPS".

Po włączeniu opcji pojawią się dodatkowe pola:

  • Szerokość geograficzna

  • Długość geograficzna

  • Dopuszczalny promień (w metrach)

Dane te określają lokalizację, w której pracownik może rozpoczynać swoją obecność.

Jak sprawdzić długość i szerokość geograficzną?

Najłatwiej te dane znaleźć poprzez Google Maps: https://www.google.com/maps

Kliknij dowolny punkt na mapie. Na dole ekranu pojawi się adres miejsca oraz długość i szerokość geograficzna, którą możesz skopiować do sekcji ustawień w Kadromierzu.

Jak sprawdzić, czy pracownik pracuje w wyznaczonym obszarze?


Po takiej konfiguracji, gdy pracownik rozpocznie lub zakończy obecność poza wyznaczonym obszarem, w sekcji Lista obecności, przy nazwisku pojawi się ikona z ostrzeżeniem. Po kliknięciu jej zobaczysz więcej szczegółów.

Kliknięcie Pokaż na mapie pozwoli sprawdzić dokładną lokalizację, w której pracownik rozpoczął/zakończył pracę.


Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?