Instrukcja obsługi Kadromierz RCP

RCP - instrukcja obsługi aplikacji RCP, rejestracja obecności w aplikacji mobilnej oraz w aplikacji w przeglądarce

Eliza Morawska avatar
Napisane przez Eliza Morawska
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Zanim przejdziesz do rejestracji obecności w aplikacji Kadromierz RCP, upewnij się, że Twoje urządzenie zostało poprawnie dodane w platformie Kadromierz.

👉 KLIKNIJ TUTAJ 👈, aby dowiedzieć się jak poprawnie dodać i autoryzować urządzenie RCP.

W tym artykule znajdziesz informacje na poniższe tematy:

Instrukcja obsługi aplikacji mobilnej Kadromierz RCP

Po włączeniu aplikacji Kadromierz RCP, widoczny jest panel do wprowadzenia kodu PIN, w celu zarejestrowania obecności.

Po włączeniu po stronie administratora możliwości rejestracji obecności za pomocą kodów QR, w aplikacji będzie widoczne dodatkowe menu boczne.

Menu boczne

Z prawej strony na ekranie aplikacji widoczne są cztery ikony:

 • Zmiana kamery - możliwość przełączania wykorzystywanej do skanowania kamery pomiędzy przednią i tylną

 • Lampa błyskowa - włączenie i wyłączenie doświetlenia obrazu skanera

 • Klawiatura numeryczna - przejście do rejestracji za pomocą numeru PIN

 • Strzałka w lewo - umożliwia powrót do panelu lokalizacji

📄 Wydarzenia, notatki i Ustawienia

Aby zobaczyć zaplanowane wydarzenia i notatki na dany dzień, kliknij ikonkę "Wiadomości" znajdującą się na dolnym pasku menu w aplikacji Kadromierz RCP.

⚙️ Ustawienia

 • Dane do synchronizacji - lista zdarzeń zarejestrowanych w trybie offline oczekujących na synchronizację

 • Konflikty - lista błędów związanych z edycją lub usunięciem obecności na innym urządzeniu

 • Ustawiania aplikacji >> Automatyczne rozpoczęcie/zakończenie obecności - włączanie i wyłączanie automatycznego potwierdzenia rozpoczęcia lub zakończenia obecności. Po wpisaniu kodu PIN lub zeskanowaniu kodu QR system automatycznie po 3 sekundach, zgodnie z kolejnością zdarzeń, rozpoczyna lub kończy obecność.

 • Odśwież dane i ustawienia - synchronizacja danych oraz ustawień lokalizacji na urządzeniu z bazą danych Kadromierz. Zaleca się odświeżać dane po każdej zmianie na platformie (dodanie pracownika, zmiana kodu PIN itp.)

 • Zmień lokalizację - powrót do listy lokalizacji, do których przypisane jest urządzenie

Urządzenie do rejestracji wejść/wyjść

Moduł do rejestracji wejść/wyjść pracowników (RCP), można uruchomić na komputerze, tablecie czy smartfonie, z dostępem do internetu.

Za pomocą przeglądarki na dowolnym systemie operacyjnym lub poprzez dedykowaną aplikacje na urządzeniach z systemem Android.

Metody rejestracji obecności

Pracownicy mogą rejestrować swoją obecność za pomocą:

 • aplikacji mobilnej Kadromierz RCP ( Przejdź do dalszej części artykułu, aby dowiedzieć się w jaki sposób zarejestrować obecność za pomocą aplikacji mobilnej Kadromierz RCP )

👉 KLIKNIJ TUTAJ 👈 , aby dowiedzieć się w jaki sposób zainstalować aplikację mobilną RCP na smartfonie/tablecie

 • aplikacji w przeglądarce Kadromierz RCP ( Przejdź do dalszej części artykułu, aby dowiedzieć w jaki sposób zarejestrować obecność za pomocą aplikacji w przeglądarce Kadromierz RCP )

 • aplikacji Kadromierz Pracownik

👉 KLIKNIJ TUTAJ 👈, aby dowiedzieć się jak zarejestrować obecność za pomocą aplikacji Kadromierz Pracownik.

Rejestracja obecności jest możliwa za pomocą:

 • kodu PIN - po utworzeniu profilu pracownika, każdy użytkownik otrzymuje 4-cyfrowy PIN, który można znaleźć w zakładce Moja firma >> Pracownicy

 • kodu QR - są dostępne w wersji mobilnej, a także papierowej. Każdy pracownik w dowolnej chwili może znaleźć swój kod QR, a także PIN w aplikacji Kadromierz Pracownik.

Aby sprawdzić swój kod PIN/QR, po zalogowaniu do aplikacji Kadromierz Pracownik należy wejść w Profil >> Pokaż kod QR i PIN


👉 KLIKNIJ TUTAJ 👈, aby dowiedzieć się jak wygenerować pracownikom kody QR w formie papierowej.

Wybierz metody logowania w Twojej firmie

Aby dostosować preferencje logowania, a także domyślną metodę logowania, należy z konta administratora przejść do zakładki Ustawienia >> Ustawienia lokalizacji >> Ustawienia rejestracji czasu pracy.

Rejestracja obecności w aplikacji mobilnej Kadromierz RCP

 • za pomocą PINU

  Aby rozpocząć zmianę, wpisz swój PIN, a następnie przejdź dalej.

  Kliknij "Rozpocznij zmianę", aby potwierdzić rozpoczęcie obecności.

  Aby zakończyć zmianę, wpisz ponownie swój PIN, a następnie przejdź dalej.

  Kliknij "Zakończ zmianę", aby potwierdzić zakończenie obecności.

 • za pomocą kodów QR

  Aby rozpocząć zmianę, kliknij przycisk "Skaner QR", a następnie zeskanuj swój kod QR.

  Kliknij "Rozpocznij zmianę", aby potwierdzić rozpoczęcie obecności.

  Aby zakończyć zmianę, kliknij przycisk "Skaner QR", a następnie zeskanuj ponownie swój kod QR.

  Kliknij "Zakończ zmianę", aby potwierdzić zakończenie obecności.

Rejestracja obecności w aplikacji Kadromierz RCP w przeglądarce

Aby zarejestrować obecność w aplikacji Kadromierz w przeglądarce, wejdź na stronę: https://rcp.kadromierz.pl/auth/login

Aby umożliwić pracownikom rejestrację obecności na stronie https://rcp.kadromierz.pl/auth/login zaloguj się za mocą loginu i hasła administratora lub managera.

 • Logując się za pomocą danych administratora, pojawią się w aplikacji wszystkie dostępne lokalizacje.

 • Logując się za pomocą danych managera, pojawią się w aplikacji tylko lokalizacje, do których jest przypisany dany manager.

Pamiętaj: Logowanie za pomocą danych administratora/managera jest jednorazowe.

Po zalogowaniu na konto za pomocą loginu i hasła administratora/managera, wybierz lokalizację, w której chcesz zarejestrować obecność.

Wpisz swój PIN i przejdź dalej.


Aby rozpocząć zmianę, kliknij "Rozpocznij".

Aby zakończyć zmianę, wpisz ponownie swój PIN, a następnie kliknij "Zakończ".

Kliknij "Zmień lokalizację", jeśli chcesz zarejestrować obecność w innej lokalizacji.

Tryb offline:

W przypadku gdy Twoje urządzenie chwilowo straci połączenie z siecią, nie martw się. Aplikacja Kadromierz RCP przechowuje dane rejestracji czasu pracy i jak tylko połączysz się ponownie z siecią, dane zostaną natychmiast zsynchronizowane.

📚 Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zachęcam do przeczytania poniższych artykułów:

 • Edycja obecności - dowiedz się, w jaki sposób edytować zarejestrowaną obecność

 • Lista obecności z RCP - dowiedz się, w jaki sposób zatwierdzić zarejestrowaną obecność bez zaplanowanej zmiany

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?