Zanim rozpoczniesz pracę z aplikacją Kadromierz RCP wejdź w zakładkę Ustawiania na platformie Kadormierz i sprawdź, czy Ustawienia Lokalizacji odpowiadają preferencjom logowania w twojej firmie.

Ustawienia -> Ustawienia Lokalizacji -> "Ustawiania urządzeń" ->

 • Logowanie za pomocą kodów QR -  włącza i wyłącza możliwość logowania przy użyciu kodów QR

 • Logowanie za pomocą kodu PIN - włącza i wyłącza logowanie przy użyciu kodu PIN 

 • Automatycznie wyłącz skaner kodów QR - wybór czasu, po którym skaner przechodzi w stan uśpienia

 • Domyślna metoda logowania -  wybór metody, która włączana jest jako pierwsza

Logowanie:

Do modułu rejestracji czasu pracy można logować się:

 • danymi administratora konta - dostępne są wtedy wszystkie lokalizacje 

 • danymi managera - dostępne są jedynie lokalizacje przypisane managerowi

Rejestracja wejścia/wyjścia:

 • używając kodu PIN

  Kody PIN pracowników można znaleźć w sekcji "Moja firma" >> "Pracownicy", w kolumnie "PIN":

 • używając kodu QR

Menu boczne
Z prawej strony na ekranie skanera widoczne są trzy ikony.

 1. Zmiana kamery - możliwość przełączania wykorzystywanej do skanowania kamery pomiędzy przednią i tylną. 

 2. Lampa błyskowa - włączenie i wyłączenie doświetlenia obrazu skanera

 3. Klawiatura numeryczna - przejście do rejestracji za pomocą numeru PIN

Wydarzenia i notatki:

Wszystkie wydarzenia i notatki dostępne są w zakładce pod ikoną wiadomości znajdującą się na pasku dolnego menu. 

Ustawienia:

 • Dane do synchronizacji - lista zdarzeń zarejestrowanych w trybie offline oczekujących na synchronizację. 

 • Konflikty - lista błędów związanych z edycją lub usunięciem obecności na innym urządzeniu.

 • Ustawiania aplikacji: Automatyczne otwierania/zamykanie - włączanie i wyłączanie automatycznego potwierdzenia rozpoczęcia lub zakończenia obecności. Po wpisaniu kodu PIN lub zeskanowaniu kodu QR system automatycznie po 3 sekundach, zgodnie z kolejnością zdarzeń, rozpoczyna lub kończy obecność.  

 • Odśwież dane - synchronizacja danych oraz ustawień lokalizacji na urządzeniu z bazą danych Kadromierza. Zaleca się odświeżać dane po każdej zmianie na platformie ( dodanie pracownika, zmiana kodu PIN itp.)

 • Zmień lokalizację - zmiana lokalizacji, którą obsługuje urządzenie. 

 • Wyloguj się - wyjście z zalogowanego konta administratora lub managera.

Tryb offline:

W przypadku gdy Twoje urządzenie chwilowo straci połączenie z siecią - nie martw się. Aplikacja Kadromierz RCP przechowuje dane rejestracji czasu pracy i jak tylko połączysz się ponownie z siecią, dane zostaną natychmiast zsynchronizowane.

Zobacz też:
Instrukcja instalacji Kadromierz RCP 

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?