Przejdź do głównej zawartości
Lista obecności - wprowadzenie

Lista obecności - obecności pracowników, widok dzienny, widok tygodniowy, wydruk dziennej listy obecności

Zaktualizowano ponad tydzień temu

W tej lekcji dowiesz się, jakie dane znajdziesz w zakładce Lista obecności.

Wytłumaczę Ci, jak poszczególne obecności są przedstawiane w systemie Kadromierz oraz jak je odczytywać.

Lista obecności - podstawowe informacje

W zakładce Lista obecności możesz znaleźć:

  • godziny zmian zaplanowanych w grafiku pracy, które zostały oznaczone na czarno

  • godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy zarejestrowane przez pracowników za pomocą aplikacji Kadromierz RCP.

Obecności pracowników w liście obecności zostały przestawione w formie pasków obecności, których kolory symbolizują:

Obecność zarejestrowana bez zaplanowanej zmiany w grafiku

Gdy  pracownik zarejestruje swoją obecność w pracy mimo braku przypisanej zmiany w grafiku, będzie ona widoczna na liście obecności w kolorze pomarańczowym.

Obecność bez zaplanowanej zmiany należy zatwierdzić,

by poprawnie rozliczyć tę zmianę.

Aby zatwierdzić obecność, kliknij pasek obecności, a następnie kliknij Dodaj.

Widok dzienny, widok tygodniowy

W sekcji Lista obecności możesz włączyć widok dzienny lub tygodniowy.

Aby włączyć widok dzienny, kliknij kalendarz, a następnie kliknij dwa razy dzień,

w którym chcesz sprawdzić zarejestrowane obecności.

Aby włączyć widok tygodniowy, kliknij kalendarz, a następnie wybierz pierwszy

i ostatni dzień tygodnia, w którym chcesz wyświetlić zarejestrowane obecności.

Wydruk dziennej listy obecności

Aby wydrukować dzienną listę obecności,

kliknij Opcje >> Eksport >> PDF i kliknij Dalej.

Zaznacz kolumny, które chcesz uwzględnić w eksporcie, a następnie kliknij Eksport.

Wygenerowany plik możesz wydrukować i przekazać pracownikom do podpisania

w celu potwierdzenia zarejestrowanych obecności.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?