Wszystkie kolekcje
Manager
Zakładka - Urlopy i Delegacje
Dodawanie urlopów, nieobecności i L4 do grafiku pracownika
Dodawanie urlopów, nieobecności i L4 do grafiku pracownika

Urlopy i delegacje - dodawanie urlopu, nieobecności, rozpatrywanie, usuwanie, drukowanie wniosku, kalendarz nieobecności

Zaktualizowano ponad tydzień temu

W tej lekcji dowiesz się, w jaki sposób dodać pracownikowi urlop, zwolnienie lekarskie (L4), czy inną nieobecność w systemie Kadromierz.

Pokażę Ci, jak poprawnie dodać urlop, a także gdzie możesz sprawdzić wszystkie wnioski urlopowe i zwolnienia lekarskie swoich pracowników.

Dzięki naszemu systemowi porzucisz kartki papieru i ręczne wyliczanie urlopu pracowników. Nasz system zrobi to za Ciebie!

Jak dodać urlop do grafiku pracownika

z poziomu managera?


Aby dodać urlop lub inną nieobecność, przejdź do sekcji Grafik pracy.

Wybierz odpowiedni zakres dat oraz lokalizację.

Najedź kursorem na wybraną komórkę w kalendarzu i kliknij "+".

Jeśli chcesz nanieść nieobecność na dni, gdzie zaplanowana jest już zmiana,
najedź na tę zmianę kursorem i kliknij ikonkę "+"

Kliknij zakładkę Dodaj urlop i wybierz z rozwijanej listy rodzaj nieobecności,
którą chcesz dodać.

Kliknij szary pasek daty "Od" - "Do",
aby wprowadzić datę początkową i końcową urlopu.


Następnie należy poprawnie zaznaczyć poniższe opcje:

 • Cały dzień - gdy opcja jest wyłączona, będzie można określić dokładny przedział godzinowy danej nieobecności


 • Pomiń weekendy - gdy opcja jest włączona, system nie będzie doliczał godzin pracy w weekendy w obrębie wybranego okresu

 • Pomiń dni wolne od pracy - gdy opcja jest włączona, system nie będzie doliczał godzin pracy w dni ustawowo wolne od pracy w obrębie wybranego okresu


 • Planuj urlop na podstawie zmian w grafiku pracy - gdy opcja jest włączona, czas urlopu/nieobecności będzie liczony na podstawie zaplanowanych zmian w grafiku pracy.

  Jeśli natomiast opcja ta jest wyłączona, każdy dzień urlopu będzie liczony jako 8 godzin. (Chyba że pracownik pracuje na część etatu. I np. dla 3/4 etatu, będzie wliczane 6 godzin)

  Przykładowo, jeśli Jan ma zaplanowaną zmianę 8-16 w poniedziałek, a we wtorek 8-12 i nałożymy na te dwa dni urlop z włączoną opcją "Planuj urlop na podstawie zmian w grafiku pracy", to czas urlopu za te 2 dni będzie wynosił 12 godzin.

  Gdy dodamy na te same dni urlop z wyłączoną wspomnianą opcją, czas urlopu za te 2 dni będzie wynosił 16 godzin.

✔️Gotowe! Urlop został poprawnie dodany.

Gdzie sprawdzić wnioski urlopowe

oraz jak je rozpatrzyć?

Złożone wnioski urlopowe oraz ich status możesz sprawdzić w każdej chwili

w panelu managerskim.

Przejdź do sekcji Urlopy i delegacje >> Widok wniosków.

Aby rozpatrzeć wniosek, kliknij ikonkę wniosku 📄, a następnie kliknij

ODRZUĆ lub AKCEPTUJ.

Kalendarz nieobecności

Jeśli chcesz zobaczyć zaplanowane nieobecności pracownika w bieżącym roku, przejdź do sekcji Urlopy i delegacje >> Widok wniosków i kliknij ikonkę kalendarza 🗓️ przy danym pracowniku.

Aby zobaczyć rodzaj danej nieobecności, czas trwania oraz datę złożenia, najedź na wybraną nieobecność.

💡Wskazówka: Kolory w kalendarzu oznaczają status wniosku.

 • żółty - wniosek do rozpatrzenia

 • zielony - wniosek zatwierdzony

Jak wydrukować lub usunąć wniosek urlopowy?

Przejdź do sekcji Urlopy i delegacje >> Widok wniosków.

Aby wydrukować wniosek, kliknij ikonkę drukarki 🖨️.

Aby usunąć wniosek, kliknij ikonkę wniosku 📄 i kliknij Usuń wniosek.

Aby potwierdzić usunięcie wniosku, wpisz z wielkich liter słowo POTWIERDZAM.

💡Uwaga: Wniosek urlopowy możesz również usunąć w sekcji Grafik pracy.

Przejdź do sekcji Grafik pracy, wybierz odpowiedni okres i lokalizację, a następnie kliknij wybrany wniosek.

Aby usunąć wniosek, kliknij Usuń wniosek i wpisz z wielkich liter słowo POTWIERDZAM, a następnie ponownie kliknij Usuń, aby potwierdzić usunięcie wniosku.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?