Wszystkie kolekcje
Manager
Zakładka - Urlopy i Delegacje
Jak obliczany jest czas trwania urlopu/nieobecności?
Jak obliczany jest czas trwania urlopu/nieobecności?

Urlopy i delegacje - jak poprawnie zaplanować urlop, jak obliczany jest czas trwania urlopu, nieobecności

Zaktualizowano ponad tydzień temu

Cześć 👋

W tym artykule omówię bardziej szczegółowo kwestię dodawania urlopów

i nieobecności w Kadromierzu.

Wytłumaczę, jak poprawnie złożyć wniosek urlopowy, a także pokażę

Ci kilka praktycznych przykładów.

Zaczynamy! 😉

Definicje dostępnych opcji w oknie dodawania urlopu

Podczas dodawania urlopu do grafiku pracownika, możesz zaznaczyć kilka dostępnych opcji, które wpływają na to, jak obliczane są godziny wynikające z danego urlopu.

Dostępne opcje:

 • Cały dzień - gdy opcja jest wyłączona, będzie można określić dokładne godziny

  urlopu/nieobecności

 • Pomiń weekendy - gdy opcja jest włączona, system nie będzie doliczał godzin pracy

  w weekendy w obrębie wybranego okresu

 • Pomiń dni wolne od pracy - gdy opcja jest włączona, system nie będzie doliczał godzin pracy w dni ustawowo wolne od pracy w obrębie wybranego okresu


 • Planuj urlop na podstawie zmian w grafiku pracy - gdy opcja jest włączona, godziny urlopu/nieobecności zostaną obliczone na podstawie godzin dodanych już zmian. Jeśli w dane dni nie ma dodanych zmian w grafiku, system nie będzie doliczał godzin za te dni.

Przykłady obrazujące, jak poprawnie zaplanować nieobecność

1. Zaplanowanie urlopu/nieobecności na 2 tygodnie z wyłączeniem weekendów.

 • W okresie, w którym chcemy dodać urlop/nieobecność, pracownik posiada już zaplanowane zmiany w grafiku pracy.

❗W takim przypadku należy pamiętać, że jeśli nanosimy urlop na zmiany w grafiku pracy, należy zaznaczyć opcjęPlanuj urlop na podstawie zmian w grafiku pracy.

Czas nieobecności zostanie wówczas policzony na podstawie czasu pokrywających się zmian w grafiku.

 • W okresie, w którym chcemy dodać urlop/nieobecność, pracownik nie posiada zaplanowanych zmian w grafiku pracy.

❗Należy wówczas pamiętać, aby w takim przypadku odznaczyć opcję Planuj urlop na podstawie zmian w grafiku pracy.

Czas trwania urlopu zostanie policzony zgodnie z warunkiem zatrudnienia danego pracownika. Dla standardowych warunków zatrudnienia będzie liczony jako 8 godzin dziennie.


2. Chcę dodać pracownikowi urlop danego dnia krótszy niż 8 godzin.

 • Dodajemy nieobecność, wyłączając opcję Cały dzień i wpisujemy przedział godzinowy tej nieobecności:

 • Dodajemy urlop w dzień, kiedy pracownik ma już zaplanowaną zmianę w danym przedziale godzinowym (np. 10:00-14:00) pamiętając, aby opcja Planuj urlop na podstawie zmian w grafiku pracy była zaznaczona:

👉 KLIKNIJ TUTAJ 👈, aby poznać odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące urlopów i nieobecności.

📚 Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zachęcam do przeczytania poniższych artykułów:

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?