Tryb klawiatury

Grafik pracy - szybkie układanie, planowanie grafiku, kopiowanie, wklejanie, usuwanie zmian, tryb klawiatury

Zaktualizowano ponad tydzień temu

W tej części artykułu przedstawię Ci kolejną metodę szybszego wprowadzania

grafiku - tryb klawiatury.

Pokażę Ci, jak za pomocą tej metody możesz poruszać się po tabeli grafiku, zaznaczać oraz kopiować komórki tak samo, jak w arkuszu Excel!

Jak włączyć tryb klawiatury?

Aby włączyć tryb klawiatury, kliknij wskazaną poniżej opcję, nad tabelą grafiku.

Jak poruszać się po tabeli?

Aby poruszać się w widoku klawiatury, użyj strzałek na klawiaturze lub kliknij kursorem na konkretny wiersz.

Jeśli chcesz wybrać parę komórek, zaznacz wybrany obszar przeciągając kursorem.

Dodawanie zmian


Aby dodać zmianę do grafiku, zaznacz konkretny wiersz i wpisz godziny zmiany z klawiatury, a następnie zatwierdź zmianę klikając Enter.

Kopiowanie i wklejanie zmian

Po zaznaczeniu grupy komórek możesz je skopiować i wkleić w inne miejsce.

  • skrótem CTRL+C (kopiowanie) oraz CTRL+V (wklejanie) w systemie Windows

  • skrótem Command+C (kopiowanie) oraz Command+V (wklejanie) w macOS

Szybkie usuwanie zmian

Aby usunąć wiele zmian naraz, zaznacz najpierw komórki sposobami opisanymi powyżej, a następnie wciśnij klawisz Backspace.

Aby potwierdzić usunięcie, kliknij Enter.

Dlaczego nie mogę zmienić trybu działania tabeli na klawiaturę? Pojawia mi się szare przekreślone kółko.

Opcja ta nie jest dostępna, gdy w grafiku pracy w filtrze Lokalizacje są zaznaczone więcej niż jedna lokalizacja.

Wówczas należy pozostawić zaznaczoną tylko jedną lokalizację.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?