W procesie rejestracji obecności mogą zdarzyć się sytuacje, gdzie pracownicy zarejestrują początek obecności ale jakiegoś powodu już ich nie kończą, w efekcie dając bardzo długie czasy obecności.

W Kadromierzu istnieje opcja automatycznie kończąca wszystkie rozpoczęte obecności pracowników o określonej godzinie.


Opcję tę znajdziesz w sekcji Ustawienia >>> Ustawienia lokalizacji:

(UWAGA: Pamiętaj, że opcję te ustawia się dla każdej "lokalizacji" z osobna)W sekcji tej przejdź do rubryki "Inne"
i aktywuj opcję "Włącz automatyczne zakończenie obecności",
a następnie wprowadź godzinę o której mają być automatycznie kończone wszystkie niezakończone obecności pracowników w wybranej lokalizacji.


Pamiętaj, aby zapisać zmiany klikając przycisk "Zapisz zmiany":


Kliknij TUTAJ, aby znaleźć więcej artykułów na temat obsługi systemu Kadromierz.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?