Wszystkie kolekcje
Manager
Ustawienia
Automatyczne zakończenie obecności pracowników
Automatyczne zakończenie obecności pracowników

Dowiedz się jak włączyć opcję automatycznego kończenia trwających obecności pracowników, którzy nie zrobili tego ręcznie

Zaktualizowano ponad tydzień temu

W procesie rejestracji obecności mogą zdarzyć się sytuacje, gdzie pracownicy zarejestrują początek obecności ale jakiegoś powodu już ich nie kończą, w efekcie dając bardzo długie czasy obecności.

W Kadromierzu istnieje opcja automatycznie kończąca wszystkie rozpoczęte obecności pracowników o określonej godzinie.


Opcję tę znajdziesz w sekcji Ustawienia >>> Ustawienia lokalizacji:

(UWAGA: Pamiętaj, że opcję te ustawia się dla każdej "lokalizacji" z osobna)W sekcji tej przejdź do rubryki "Inne"
i aktywuj opcję "Włącz automatyczne zakończenie obecności",
a następnie wprowadź godzinę o której mają być automatycznie kończone wszystkie niezakończone obecności pracowników w wybranej lokalizacji.


Pamiętaj, aby zapisać zmiany klikając przycisk "Zapisz zmiany":


Kliknij TUTAJ, aby znaleźć więcej artykułów na temat obsługi systemu Kadromierz.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?