Wszystkie kolekcje
Manager
Konfiguracja konta - Moja firma
Ewidencja czasu pracy z poziomu pracownika
Ewidencja czasu pracy z poziomu pracownika

Dowiedz się jak włączyć opcję pozwalającą Twoim pracownikom samodzielne uzupełnianie godzin pracy.

Zaktualizowano ponad tydzień temu


Możesz umożliwić swoim pracownikom samodzielnie uzupełniać ich własne przedziały godzinowe ich pracy.

Aby aktywować tę opcję, należy włączyć odpowiednią opcję dla utworzonej Roli.

Pamiętaj, że tej opcji nie można włączyć dla jednej z domyślnych ról ("pracownik" i "manager"). Do tego celu należy utworzyć osobną "rolę"

KLIKNIJ TUTAJ, aby dowiedzieć się więcej na temat konfiguracji "Ról" w Kadromierzu

.

Gdy utworzona jest już dodatkowa "Rola", przejdź do zakładki Moja firma >> Role, włącz opcję Rejestr godzin, a następnie kliknij Zapisz role.


Upewnij się, że ta rola jest przypisana do profilów pracowników, dla których chcesz włączyć tę opcję. Możesz to zrobić w sekcji Moja firma >> Pracownicy >> Edytuj:Po aktywowaniu tej opcji i przypisaniu roli, pracownik, po zalogowaniu się na stronie app.kadromierz.pl, zobaczy dodatkową sekcję Rejestr godzin:

W tej sekcji pracownik może kliknąć przycisk "+ Dodaj czas pracy" i zadeklarować datę, lokalizację, stanowisko oraz czas zmiany:

Opcja "Powtórz czas pracy" pozwoli uzupełnić więcej dni na raz, jeśli godziny i stanowiska się powtarzają:Po dodaniu w tej sposób zmiany/czasu pracy przez pracownika,
po stronie managera taka zmiana też pojawi się w grafiku:Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?