Na liście obecności widoczne są zmiany zaplanowane w grafiku pracy oraz godziny zarejestrowanych wejść i wyjść pracowników przez moduł RCP (rejestracji czasu pracy). Obecności są przedstawione na osi czasu, umożliwią to podgląd w aktualny przebieg dnia. Dzięki synchronizacji z grafikiem wyświetlane są następujące informacje w kolumnie Szczegóły:

  • spóźnienia
  • wczesne przyjścia
  • wczesne wyjścia
  • nadgodziny
  • nieobecności

Lista jest wyświetlana w sposób zdefiniowany w panelu widoku. 

W sytuacji, gdy  pracownik zarejestruje swoją obecność w pracy mimo braku przypisanej zmiany w grafiku, będzie ona widoczna na liście obecności w kolorze pomarańczowym z dopiskiem w kolumnie Szczegóły: „Brak zmiany”.
Obecność ta prawidłowo zostanie zapisana w podsumowaniu godzin pracownika dopiero po wciśnięciu "Zatwierdź Obecność". Jednocześnie zostanie automatycznie dodana do grafiku pracy.

Eksport listy jest możliwy do formatu PDF.
 
Każda obecność może być edytowana i usuwana przez managera danej lokalizacji oraz administratora konta.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?