Kadromierz sprawdza zgodność grafiku pracy z przepisami Kodeksu pracy.


Zasady weryfikowane przez nasz system mają odniesienie do pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i są to reguły:

  • 35-godzinny nieprzerwany odpoczynek tygodniowy
  • 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dniowego 
  • co 4 wolna niedziela
  • zachowanie normy miesięcznej
  • zachowanie normy dziennej
  • rozpoczęcie pracy dwa razy (lub więcej) w tej samej dobie

Podczas dodawania zmian w grafiku, jeżeli zauważysz ikonkę żółtego trójkąta  przy danym pracowniku, oznacza to, że dla tego pracownika w wybranym okresie został naruszony jeden z przepisów. Aby sprawdzić, które przepisy zostały naruszone, kliknij symbol żółtego trójkąta z wykrzyknikiem obok imienia i nazwiska pracownika.

  • sygnalizowanie konfliktów z przepisami kodeksu pracy można dowolnie włączać/wyłączać w menu widgetów

W przypadku gdy suwak widgetu "Kodeks pracy" nie jest widoczny, prosimy o kontakt z nami poprzez Intercom.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?